Filmklipp & faktablad

 En handfull råd

Vatten rengöringsmedel, lösningsmedel, oljor, cement och många andra ämnen skadar huden och orsakar handeksem. Genom olika förebyggande åtgärder kan risken för handeksem minskas. Filmen vänder sig till alla som är verksamma i yrken där händerna utsätta för påfrestningar.

Fakta: Mihály Matura

Producent: Drakflygaren Produktion AB

Finsk motsvarighet till Jobba frisk

Liknande informationssida om medicinsk yrkesrådgivning finns på finska via webbplatsen Töissä terveenä.

Faktablad

I faktabladen får du kortfattad info om aktuella frågor, tips på åtgärder och vidareläsning. 

Välj rätt yrke - undvik astma och eksem.

Gummiallergier i arbetslivet.

Handeksem och arbete.