Sjuksköterska

Risknivå för yrket

Sjuksköterska är ett populärt yrke. Att ta hand om sjuka och skadade människor är ett stort ansvar som kräver mycket engagemang. I allt detta är det lätt att glömma att påfrestningar på huden kan göra att handeksem utvecklas. Det gäller att vara försiktig, för en sjuk sjuksköterska gör ju ingen glad!

Vilka är riskerna?

En sjuksköterska kommer under en arbetsdag i kontakt med många ämnen som kan vara irriterande och framkalla allergi. Att man som sjuksköterska tvättar händerna flera gånger om dagen gör inte saken bättre. Flitig kontakt med tvål och vatten gör att kontakteksem kan uppstå. Huden blir torr, röd och fjällig med sprickor och blåsor som kliar.

Förebygg och undvik

Självklart får inte alla eksem och det finns enkla knep för att minska risken att drabbas. Det enklaste, och kanske viktigaste sättet, är att skydda huden genom att flera gånger om dagen smörja in händerna med uppmjukande kräm. På grund av risken för smitta används ofta skyddshandskar av gummi. Tyvärr kan även gummi vara irriterande för huden och det kan i sin tur leda till eksem.

Vissa typer av sjuksköterskearbete är värre för händerna än andra. Exempelvis är arbetet som operationssköterska, där händerna måste tvättas ofta, farligare än att arbeta som skol- eller företagssköterska.

Om du har, eller har haft eksem som liten (atopiskt eksem, böjveckseksem), bör du tänka dig för innan du bestämmer dig för en karriär som sjuksköterska.

Vill du veta mer?

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna för allergi och eksem inom jobbet som sjuksköterska bör kontakta skolsköterskan eller yrkesvägledaren på din skola.