Dyslexi

Dyslexi är svårigheter att läsa och skriva.

Vad är dyslexi

Läs- och skrivsvårigheter har många orsaker.

Vanliga orsaker till läs- och skrivsvårigheter är till exempel att man har svårt att koncentrera sig eller har ett annat modersmål. Dyslexi är en annan orsak.

Dyslexi är en funktionsnedsättning i hjärnan. Man kan ha svårt med kopplingen mellan hur bokstäverna ser ut och hur de låter.

Vid dyslexi kan man ha svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text. Det har ingenting att göra med intelligensen.

Man kan ha dyslexi på ett språk men vara jätte duktigt på ett annat språk.

Dyslexi är oftast ärftligt, det är vanligt att flera personer i släkten har dyslexi.

Mellan fyra till åtta procent av alla i Sverige har dyslexi. Det är ungefär 400 000 personer som har dyslexi i Sverige.

Dyslexi är vanligare hos pojkar än hos flickor.

Hur får jag ett hållbart arbetsliv

Oftast upptäcks dyslexin i förskolan eller skolan.

Det är viktigt att man tidigt får hjälp för att träna sin läs- och skrivsvårighet. Utan hjälp kan dyslexin leda till mindre ordförråd, färre kunskaper. Dyslexi kan också ge sämre självförtroende.

Det finns många hjälpmedel:

  • Appar och datorprogram för rättstavning.

  • Talböcker och läslinjal.

  • På många hemsidor kan man lyssna på innehållet.

Du har rätt till:

  • Stöd vid studier som inlästa böcker, anpassning, hjälpmedel, anpassade prov.

  • Stöd i arbetslivet. Till exempel kan du eller din arbetsgivare ansöka om bidrag. Bidragen kan andvändas till hjälpmedel för läs- och skrivsvårigheter.

Vilka risker finns ur ett yrkesperspektiv/exponeringar som försämrar

Vilka riskyrken finns för denna sjukdom/sjukdomstillstånd

Myndigheters krav

Hur kan man skydda sig?