Epilepsi

Epilepsi - kort om sjukdomen

Vid ett epileptiskt anfall kan man få kramper. Man kan också bli medvetslös, eller känna sig frånvarande. 

Epilepsi kan bero på en skada eller sjukdom. Det kan också vara medfött eller bero på stress.

Om man bara får ett anfall räknas det inte som epilepsi. Man behöver få flera anfall för att få diagnosen epilepsi. 

Mellan anfallen kan man fungera som vanligt.

Vilka är riskerna när man jobbar

Om man har epilepsi kan man få ett anfall av stress. Man kan också få anfall av skiftarbete.

Anfallet kan komma plötsligt. Om man jobbar då kan man skada sig. Man kan ramla ner från något och gör sig illa. Om man kör en maskin kan man ha sönder något, eller råka göra någon illa. Det kan alltså också vara farligt för de man jobbar med.

Vad ska jag arbeta med? 

Om man har epilepsi bör man ha fasta arbetstider. Man bör inte heller arbeta på natten. Både nattarbete och att ha varierande arbetstider kan göra en stressad. Stress kan utlösa ett epileptiskt anfall. 

Man ska alltså inte heller arbeta med stressiga saker. Eller med saker som man tycker är jobbiga. Det är bra om det är tydligt vad man ska göra så att man inte blir osäker. 

Den som har epilepsi bör välja yrke eller arbetsplats som inte medför förändringar i dygnsrytmen, det vill säga inte nattarbete eller skiftarbete. Och där arbetsuppgifterna och arbetsorganisationen inte medför hög mental stress, till exempel tidspress, oklarheter i vad och hur man ska arbeta, konflikter, mobbning, trakasserier, hot eller våld.

Myndigheters krav 

Om man har epilepsi finns det en del arbeten man inte får ha. Det är för att man inte ska skada sig eller skada någon annan. Yrken där man kör saker är inte så bra. Det kan vara till exempel lokförare, kapten eller bussförare.

Att arbeta som brandman eller polis går inte heller. Det finns regler mot det för att ingen ska skadas. 

Mer om Epilepsi

Vad är det?

Epilepsi beror på att hjärnan skickar ut konstiga signaler till kroppen. De signalerna är ofta kraftiga. Det kan leda till att man blir frånvarande. Man kan också få kraftiga kramper eller bli medvetslös. Hur det epileptiska anfallet blir beror på vilken del av hjärnan som orsakar det.

Orsaker till epilepsi.

Man kan födas med epilepsi. Man kan också få det av en hjärnskada, eller sjukdom.

Missbruk av alkohol eller narkotika kan starta ett anfall. Hög feber eller stress kan också starta ett anfall. 

Ibland har man både epilepsi och någon annan sjukdom. Det kan vara ångest eller följder av en hjärnskada.

Epilepsi kan behandlas med medicin. Man kan också operera.

Diagnos

Om man ska ha epilepsi ska man få flera anfall. Anfallen kan komma ofta eller sällan. Har man inte haft anfall på 10 år räknas man som frisk. Man ska inte ha ätit epilepsi-medicin på fem år för att räknas som frisk. 

Funktionsnedsättning

Man kan inte se på någon att den har epilepsi. Därför kallas epilepsi för en dold funktionsnedsättning. Oftast fungerar man helt normalt. Men biverkningar av medicinen kan vara störande.

Ca 80.000 personer har epilepsi i Sverige.