Psykisk ohälsa

Vad är psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa är till exempel oro och nedstämdhet. Det är också och mer allvarliga symtom

För att du ska må bra på arbetet är det viktigt med en bra arbetsmiljö. Arbetet är en stor del av dagen. Att få vara med och lösa uppgifter och att känna sig behövd får en att må bättre. Att att ha rutiner är också bra för hälsan.

Det är viktigt att du är märker tecken på psykisk ohälsa. Det kan vara:

 • Svårt att koncentrera sig
 • Svårt att hålla uppmärksamheten
 • Svårt att minnas
 • Värk i kroppen
 • Huvudvärk
 • Hjärtklappning eller tryck över bröstet
 • Dålig mage
 • Svårt att sova
 • Oro och ångest
 • Svårt att sluta tänka på jobbet hemma
 • Nedstämdhet
 • Irritation
 • Trötthet

Det här är saker vi alla kan känna efter en jobbig dag. Om du ofta känner så kan det bero på olika saker. Kraven som ställs på dig kan vara för stora. Du kanske får för lite vila. Då behöver du prata med dina lärare eller din chef. 

Vilka risker finns i arbetslivet?

Ordet arbetsmiljö får många att tänka på den fysiska arbetsmiljön. Det kan vara att behöva lyfta för tungt. Det kan också vara att utsättas för farliga kemikalier.

Men det finns också andra delar av arbetsmiljön som:

 • Hur arbetet leds, hur kommunikationen fungerar
 • Vilka krav som ställs
 • Hur mycket man kan påverka
 • Vilket stöd som finns från chefer och kollegor

Det här påverkar hur vi mår på arbetet. Det kallas för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Här är några risker i arbetsmiljön som kan påverka din hälsa:

 • Höga krav
 • Att det är alldeles för mycket att göra
 • Att jobbet är allt för fysiskt krävande
 • Att jobbet är för mentalt krävande
 • Att du inte har fått tillräcklig utbildning
 • Att du inte har rätt kompetens 
 • För lite stöd från arbetsledare och kollegor
 • Mobbning, hot och konflikter 
 • Att du inte känner och uppskattning för det du gör
 • Otrygg anställning, exempelvis tidsbegränsad anställning

Riskyrken

Vård, skola, omsorg är är några yrkesområden med risk för psykisk ohälsa.

Exempel på riskyrken:

 • Socialsekreterare
 • Kurator
 • Psykolog
 • Förskollärare
 • Fritidspedagog
 • Sjuksköterska
 • Undersköterska
 • Lärare

Lagar och regler

Din arbetsgivare ska följa lagar och regler på arbetsplatsen. Det innebär att du har rätt till en bra arbetsmiljö. Att du inte riskeraratt bli sjuk av arbetsmiljön.

Du har rätt att få hjälp om du känner att din för mycket att hinna med på jobbet. Du ska också få hjälp om du av andra skäl inte mår bra på din jobb.

För en del arbeten finns ändå risker. Då ska arbetsgivaren att ordna en medicinsk kontroll. Kravet gäller även om man är elev.  

Hur får man ett hållbart arbetsliv?

Det finns många saker som du själv kan tänka på för att ta hand om din hälsa. Mycket du kan göra föra att förhindra ohälsa och för att känna dig pigg och må bra. Här kommer några råd och tips som faktiskt hjälper:

 • Ta regelbundna pauser, stanna upp för att ta några andetag.
 • Vara för dig själv en stund eller blunda ett tag för att varva ner.
 • Om du börjar hoppa över fikat eller lunchrasten för att hinna med ditt jobb har du för mycket att göra. 
 • Var rädd om din fritid. 
 • Det kan vara bra att ha gränser mellan arbete och fritid. Du kan låta bli att kolla jobbmejl på din lediga tid.
 • Öva på inte tänka på jobbet när du är ledig.
 • Det är viktigt för hälsan få tillräckligt mycket sömn
 • Om man har sömnproblem länge är det bra att söka hjälp.
 • Håll koll på vad du ska hinna på jobbet - är det rimligt?
 • Ställer du rimliga krav på dig själv?
 • Ibland är det nödvändigt att välja bort saker
 • Det är jättebra att vilja göra ett bra jobb. Du måste i alla fall vara rädd om dig och fundera på vad som är rimligt. 
 • Rör på dig regelbundet. Det hjälper dig att må bra.
 • Motion hjälper kroppen att hantera stress och kan minska sömnsvårigheter.
 • Prata med andra om din ditt jobb och om hur du mår på jobbet. 

På sidan skattaåterhämtning kan du göra ett test.

Senast ändrad 2022-07-18

Fotograf/Illustratör: Stefano Pollio, Marina Kazmirova och Gabriel Jimenez/Unsplash.com