MSB/Räddningstjänstens medicinska kontroller

Räddningstjänst – Brandman

Brandmän är vanligtvis anställda av den kommunala Räddningstjänsten. Brandmannens arbete kan vara fysiskt mycket krävande och utföras under extrema förhållanden med psykisk press. Man måste ha god rörelseförmåga, muskelkraft och kondition. Man ska också kunna "arbeta lugnt och metodiskt i svåra situationer”.

För blivande brandmän ges hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en 2-årig eftergymnasial utbildning kallad Skydd mot olyckor. Utbildningen ger även kompetens att arbeta med skydd mot olyckor vid andra förvaltningar, myndigheter och företag.

För att bli antagen till utbildningen ställs dels vissa krav på funktionsförmåga och att man klarat de medicinska kraven vid särskild läkarundersökning (se nedan).

De kommunala Räddningstjänsterna ansvarar själva för anställning av sin personal, den kompetens som behövs och de tester som görs. Anställningskraven på en brandman kan därför se lite olika ut hos olika Räddningstjänster. Godkänd utbildning i Skydd mot olyckor hos MSB är dock oftast ett krav. Kontakta därför aktuell räddningstjänst för detaljer.

Krav på hälsotillstånd och funktionsförmåga för att antas till MSBs utbildning

För att vara behörig till utbildning i Skydd mot olyckor krävs att man har intyg på godkänt simkunnighetsprov samt rullbandstest med full utrustning. Man ska även uppfylla de medicinska och kraven på funktionsförmåga som ställs för ett Tjänstbarhetsintyg för rök och kemdykning enligt Arbetsmiljöverket (Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2019:3; Rök- och kemdykning AFS2007:7). Detta innebär läkarundersökning med bla arbets-EKG (kontroll av hjärtverksamheten under fysisk ansträngning).

För att få fortsätta rök- kemdykning måste Tjänstbarhetsintyget genom arbetsgivarens försorg årligen omprövas genom ny medicinsk kontroll.

Exempel på hinder för att antas till MSBs utbildning

  • Hjärt- och kärlsjukdomar
  • Svårare led- och skelettsjukdomar
  • Sjukdomar som kräver regelbunden medicinering och/eller dygnsrytm.
  • Nedsatt syn eller hörsel, annat än i lindrig omfattning. Syn = kraven för C-körkort.
  • Sjukdomar med risk för plötslig medvetanderubbning (ex. insulinbehandlad diabetes, epilepsi)
  • Lungsjukdomar, tex astma, KOL
  • Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (t ex ADHD, Autism, ASD/Aspergers syndrom)

Kontaktuppgifter

För ytterligare information från MSB: utbildning@msb.se

Senast ändrad 2021-05-16