Flygdröm, pojke tittar mot himmelen

JOBBA FRISK NPF

TestbilderJobbaFriskNPF

Vad är NPF

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, är samlingsnamnet för olika tillstånd/diagnoser som har gemensamt att det finns en annorlunda utveckling av hjärnans mognad, struktur och funktion. Dessa förändringar i centrala nervsystemet har samband med ett annorlunda sätt att tänka, uppfatta och uppleva som inte är anpassat till samhällets krav och förväntningar. Mer information om NPF-diagnoser och vad NPF är finns här.

TestbilderJobbaFriskNPF

NPF och studier

Samtliga elever i grund- och gymnasieskolan har rätt att komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, utifrån den enskilda individens förutsättningar. En del elever kan ha behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Läs mer på vår sida om stöd under studietiden för personer med NPF.

Porträtt av Alexander

Personporträttet

Hej! Jag heter Alexander och är 30 år gammal. Till vardags arbetar jag som idrottslärare och har studerat lärarprogrammet på lärarhögskolan, gymnastik och idrottshögskolan samt Stockholms universitet i totalt 4,5 år. Jag har själv ADHD/autism och när jag studerade fanns det både sådant som var utmanande men också det som var väldigt roligt och givande! Därför tänker jag dela med mig lite av mina erfarenheter. Länk till hela texten

Flygdröm, pojke tittar mot himmelen

Studie- och yrkesvägledning vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - en kunskapsöversikt och rekommenderad praxis

Det finns en stor helt ny kunskapsöversikt gjord som grundligt tar upp hur kunskapsläget rörande studie- och yrkesvägledning vid NPF ser ut. Du kan läsa den här.

Skärmdump JobbaFrisk

JobbaFrisk

JobbaFriskNPF har en systersite som heter JobbaFrisk. Där kan man läsa lite om olika hälsotilsstånd och hur man ska kunna få ett så hållbart arbetsliv som möjligt trots att man till exempel har astma eller epilepsi. Det finns avsnitt om olika yrken, utbildningar, arbetsmiljörisker och även en hälsoguide. 

Nyheter på JobbaFrisk-NPF

22 april 2021 Information om stöd i arbetslivet från offentliga och enskilda organisationer till dig med funktionsnedsättning hittar du nu här.

22 april 2021 Ny PDF "Kunskapsöversikt vid vägledning.." finns att ladda ned på dokumentsidan.

21 april 2021 Vill du veta mer om vilken rätt till stöd man har vid studier om man har en NPF-diagnos så finns det en helt ny sida om just detta här.

20 april 2021 Checklistor för handledare finns nu upplagda både på som sidor här och som PDFer