Flygdröm, pojke tittar mot himmelen

JOBBA FRISK NPF

Det håller på att arbetas fram en systersite till JobbaFrisk som ska heta JobbaFrisk NPF. Lite av vad den kommer att heta kan du se nedan.

Här kommer du tillbaka till JobbaFrisk.

TestbilderJobbaFriskNPF

Vad är NPF

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, är samlingsnamnet för olika tillstånd/diagnoser som har gemensamt att det finns en annorlunda utveckling av hjärnans mognad, struktur och funktion. Dessa förändringar i centrala nervsystemet har samband med ett annorlunda sätt att tänka, uppfatta och uppleva som inte är anpassat till samhällets krav och förväntningar

TestbilderJobbaFriskNPF

NPF och studier

Samtliga elever i grund- och gymnasieskolan har rätt att komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, utifrån den enskilda individens förutsättningar. En del elever kan ha behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Du kommer att kunna läsa mer om stöd under studietiden för personer med NPF

Porträtt av Alexander

Personporträttet

Hej! Jag heter Alexander och är 30 år gammal. Till vardags arbetar jag som idrottslärare och har studerat lärarprogrammet på lärarhögskolan, gymnastik och idrottshögskolan samt Stockholms universitet i totalt 4,5 år. Jag har själv ADHD/autism och när jag studerade fanns det både sådant som var utmanande men också det som var väldigt roligt och givande! Därför tänker jag dela med mig lite av mina erfarenheter. På JobbaFrisk NPF kommer du att kunna läsa hela Alexanders text

Flygdröm, pojke tittar mot himmelen

Studie- och yrkesvägledning vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - en kunskapsöversikt och rekommenderad praxis

Det finns en stor helt ny kunskapsöversikt gjord som grundligt tar upp hur kunskapsläget rörande studie- och yrkesvägledning vid NPF ser ut. På JobbaFrisk NPF kommer du kunna ladda ner hela kunskapsöversikten.

Skärmdump JobbaFrisk

JobbaFrisk

JobbaFriskNPF har en systersite som heter JobbaFrisk. Där kan man läsa lite om olika hälsotilsstånd och hur man ska kunna få ett så hållbart arbetsliv som möjligt trots att man till exempel har astma eller epilepsi. Det finns avsnitt om olika yrken, utbildningar, arbetsmiljörisker och även en hälsoguide.