Ambulanssjukvårdare

Ambulanssjukvårdaren ingår i ett team tillsammans med en ambulanssjuksköterska. Tillsammans utför man akutsjukvård på plats, till exempel på en olycksplats, i någons hem eller under transporten till sjukhuset. I arbetet ingår att utföra viss medicinsk behandling men också ett ansvar för den tekniska utrustningen. Vid en olycksplats ansvarar ambulanssjukvårdaren för samordning och kommunikation med polis, SOS, sjukhus och räddningstjänst. Ibland kan det vara brådskande med ett högt arbetstempo. Arbetet kräver god fysik och god koordinationsförmåga och att man är ordningsam och noggrann.

Vilka är riskerna

  • Arbetstider – Dag- natt- och helgarbete ingår och skiftarbete påverkar dygnsrytmen och eventuellt sömnen. Det kan också vara svårt hinna med regelbundna måltider.
  • Stress och mental belastning – Det ingår både akuta och planerade transporter av patienter. Ibland kan det dock vara brådskande fall till exempel om patienten är allvarligt skadad eller tillståndet försämras snabbt. Då måste man arbeta snabbt och under tidspress vilket skapar stress. I stressfyllda situationer som exempelvis på olycksplatser med många inblandade är det viktigt att kunna behålla lugnet. Vid olyckor och mänskliga tragedier blir arbetet väldigt psykiskt påfrestande.
  • Fysisk belastning – Arbetet utförs i alla möjliga miljöer och platser. Det kan vara svårt att alltid använda skonsamma arbetsrörelser eller hjälpmedel så ibland kan arbetet bli fysiskt tungt och kroppen belastas i obekväma lägen både korta och längre stunder. Det kan till exempel vara att lyfta och bära en bår i trappor eller terräng vilket belastar rygg, skuldra och nacke.

Förebygg och undvik

  • Arbetstider - Det finns regler för skiftarbete, pauser och måltider som ska följas. Om du arbetar natt måste arbetsgivaren också ordna med en medicinsk kontroll för att kontrollera om du löper särskilda risker genom nattarbete. Om du har ett schema som bara innebär nattarbete gäller även kravet på tjänstbarhetsintyg vilket utfärdas efter en så kallad medicinsk kontroll.
  • Stress och mental belastning – Det är viktigt att man efter en stressfylld upplevelse och mentalt påfrestande händelse får möjlighet att prata med någon för att undvika att man påverkas negativt psykiskt.
  • Fysisk belastning – Den fysiska belastningen i arbetet kan minska genom att få träna in en skonsam arbetsteknik, använda lyfthjälpmedel när det är möjligt och att kollegor hjälps åt på olika sätt.

Vill du veta mer?

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som ambulanssjukvårdare bör kontakta studie- och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

Senast ändrad 2024-05-02

Publicerad: 2024-05-02

Fotograf/Illustratör: www.storyset.com