Marinteknikutbildningen

Inriktning

  • Service och reparation
  • El och elektronik

Exempel på yrken

Båtbyggare, marin systemtekniker, marintekniker

Exempel på risker i yrket

Arbete med vibrerande verktyg, slag och stötar; arbete med sned/böjd/vriden rygg; arbete med lyfta armar; tunga lyft; stress; kemikalier; kontakt med lösningsmedel; arbete på oregelbundna tider; arbete på vibrerande fordon; buller

Exempel på hälsobesvär i yrket

Besvär från händer och armar; rygg-nackbesvär; eksem; hörselbesvär

 

Senast ändrad 2022-07-13

Publicerad: 2020-11-24