Golvläggare

Som golvläggare arbetar man med att lägga olika sorters golv, både vid nyproduktion och vid renovering. Det finns många olika typer av golv vilket innebär att arbetet kan vara varierande. Det är ett praktiskt yrke där du arbetar med dina händer, och en känsla för färg och form är en fördel då det är ett kreativt arbete. I yrket används många olika material och produkter, vilket kräver kunskap om hur de ska användas och när de är lämpliga att använda. I vissa moment används även verktyg som kan vibrera och bullra.

Vilka är riskerna?

  • Fysisk belastning - Arbetsmomenten är varierande, men delar av moment kan innebära fysisk belastning vilket kan leda till belastningsskador.
  • Damm - Beroende på underlag och moment så kan golvläggare utsättas för trädamm och betongdamm vid slipning. Fint damm från trä och betong kan irritera näsan och halsen och tränga djupt ner i lungorna. Dammet är irriterande för luftvägarna, och den som utsätts för damm under lång tid riskerar att få rinit och astma.
  • Allergiframkallande och kemiska ämnen - I arbetet används produkter som lim, lack, färg och fog vilka innehåller kemikalier. Vissa av kemikalierna är problematiska då de kan ge till exempel eksem och irritera luftvägarna, för att arbeta säkert behövs kunskap och rätt utrustning. I trädamm finns även terpener som kan ge kontakteksem.
  • Vibrationer - Vissa moment innebär arbete med vibrerande verktyg, och detta kan påverka muskler, nerver och kärl i händer och underarmar. Vibrationsskador kan bli kroniska och smärtsamma och göra att händernas funktion försämras. När vibrerande verktyg används är det viktigt att viktigt att ta reda på hur lång tid verktyget kan användas utan att det överskrider de gränser som finns uppsatta av Arbetsmiljöverket. Om du har en sjukdom som påverkar muskler eller nerver, till exempel diabetes är det extra viktigt att du har koll på att de verktyg som du använder inte överskrider begränsningen som finns för vibrationer.

Förebygg och undvik.

  • Fysisk belastning - Golvläggare är ett fysiskt krävande arbete och kan vara påfrestande för kroppen. För att minimera risken att utveckla skador är det bra att planera så att arbetsuppgifterna varierar under dagen och göra pausrörelser flera gånger om dagen. Använd även utrustning som kan underlätta arbetet och förhindra skador på kroppen.
    För mer information om kroppen, läs under muskel- och ledbesvär (länk).
  • Damm - Vid dammande moment är det viktigt att använda rätt andningsskydd. Tänk på att om du är man är det bäst att vara slätrakad för att masken ska sluta tätt mot ansiktet och fungera så bra som möjligt. Dammsug och städa bort dammet efter avslutat moment.
  • Allergiframkallande och kemiska ämnen - Använd handskar och gärna långärmade arbetskläder för att inte få produkterna på huden. Använd andningsskydd om produkterna avger skadliga ångor.
  • Vibrationer - När vibrerande verktyg används är det viktigt att ta reda på hur lång tid verktyget kan användas utan att det överskrider de gränser som finns uppsatta av Arbetsmiljöverket. Om du har en sjukdom som påverkar muskler eller nerver, till exempel diabetes, är det extra viktigt att du har koll på att de verktyg som du använder inte överskrider begränsningen som finns för vibrationer.