Sjuksköterska

Att ta hand om sjuka och skadade människor är ett stort ansvar som kräver mycket engagemang. I allt detta är det lätt att glömma att påfrestningar på huden kan göra att handeksem utvecklas.

Att ta hand om sjuka och skadade människor är ett stort ansvar som kräver mycket engagemang. I allt detta är det lätt att glömma att påfrestningar på huden kan göra att handeksem utvecklas.

Vilka är riskerna? 

  • Våtarbete – Sjuksköterskor använder handsprit och tvättar ofta händerna och eftersom hygien är viktigt i arbetet. Det kan göra att man får handeksem eller att det eksem man redan har blir sämre. Tvål kan irritera skör hud.  
  • Fysisk belastning - Arbetet som sjuksköterska innebär att man hjälper till med tunga förflyttningar av patienter, att man intar obekväma statiska positioner vid till exempel provtagning och att man står och går mycket under ett arbetspass. Ofta kan arbetet utföras under stark stress vilket ökar risken för fysiska belastningsskador. 
  • Kemiska ämnen och strålning – Anestesisköterska, ortopedsköterska och röntgensköterska är exempel på specialiseringar inom yrket där man utsätts för lustgasisocyanater från plastgips och elektromagnetisk strålning. 

Förebygg och undvik

Om du har eller har haft det när du var liten (atopiskt eksemböjveckseksem) kan det vara besvärligt att både utbilda sig till och sedan arbeta som sjuksköterska. Många arbetsuppgifter gör att eksemet kan komma tillbaka eller försämras eftersom arbetet kräver god hygien. Om du har eksem kan du periodvis behöva anpassade arbetsuppgifter då du inte får arbeta med såriga händer inom vården eftersom det kan sprida smitta. Efter utbildningen finns det möjlighet att arbeta med rent administrativa uppgifter som till exempel forskning och undervisning. Diskutera med din läkare vad som gäller för dig.  

  • Våtarbete - Smörj ofta in händerna med mjukgörande, oparfymerad handkräm efter jobbet och på raster samt använd engångshandskar. Att arbeta länge i täta handskar inte heller bra för huden och kan ge upphov till handeksem. Vid längre arbete med handskar kan en tunn bomullsvante under handsken förebygga besvär. 
  • Fysiskt belastning - I alla yrken finns det risk för belastningsskador. För att minimera risken att utveckla skador i kroppen ska man som arbetstagare ges möjlighet till att få information om hur man belastar kroppen skonsamt, hur arbetshjälpmedel används och möjlighet till att (förutom raster) ta det man kallar mikropauser i arbetet. Det är även viktigt att ha bra arbetsskor vid ett stående och gående arbete. För mer information om kroppen, läs under rörelseapparaten. 
  • Kemiska ämnen och strålning – Arbeta med bra rutiner och använd personlig skyddsutrustning som effektivt skyddar dig.  
    Om du arbetar med till exempel anestesigaser (lustgas), isocyanater och elektromagnetisk strålning måste arbetsgivaren ordna en så kallad medicinsk kontroll för att förhindra att du blir sjuk. Det innebär att du får träffa en läkare som undersöker dig, gör tester och tar eventuella prover. En läkare måste också bedöma om du är frisk och har lämpliga förutsättningar för yrket, en så kallad tjänstbarhetbedömning 

Vill du veta mer? 

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som sjuksköterska bör kontakta studie- och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

Senast ändrad 2021-05-25

Fotograf/Illustratör: Amirreza Jambi