Sjuksköterska och undersköterska

Att ta hand om sjuka och skadade människor är ett stort ansvar som kräver mycket engagemang. I allt detta är det lätt att glömma att påfrestningar på huden kan göra att handeksem utvecklas.

Vilka är riskerna? 

Om du vill utbilda dig till specialistsköterska där arbetet innebär att du kommer att utsättas för joniserande strålning eller isocyanater kommer du att behöva ett tjänstbarhetsintyg som du får efter att ha gjort en medicinsk kontroll (för mer information se nedan). Några sjukdomar som kan förhindra att du får ett tjänstbarhetsintyg är till exempel: blodsjukdomar och diabetes, hudsjukdomar och neurologiska sjukdomar till exempel epilepsi eller astma.

  • Våtarbete – Sjuksköterskor tvättar ofta händerna och använder handsprit eftersom hygien är viktigt i arbetet. Det kan göra att man får handeksem eller att det eksem man redan har blir sämre. Tvål kan irritera skör hud.  
  • Kemiska ämnen och strålning – Anestesisköterska, ortopedsköterska och röntgensköterska är exempel på specialiseringar inom yrket där man kan utsättas för isocyanater från plastgips och under operationer och joniserande strålning.

Förebygg och undvik

Om du har eller har haft det när du var liten (atopiskt eksemböjveckseksem) kan det vara besvärligt att både utbilda sig till och sedan arbeta som sjuksköterska. Många arbetsuppgifter gör att eksemet kan komma tillbaka eller försämras eftersom arbetet kräver god hygien. Om du har eksem kan du periodvis behöva anpassade arbetsuppgifter då du inte får arbeta med såriga händer inom vården eftersom det kan sprida smitta. Efter utbildningen finns det möjlighet att arbeta med rent administrativa uppgifter som till exempel forskning och undervisning. Diskutera med din läkare vad som gäller för dig.  

  • Våtarbete - Smörj ofta in händerna med mjukgörande, oparfymerad handkräm före och efter jobbet samt använd engångshandskar. Att arbeta länge i täta handskar inte heller bra för huden och kan ge upphov till handeksem. Vid längre arbete med handskar kan en tunn bomullsvante under handsken förebygga besvär. 
  • Kemiska ämnen och strålning – Arbeta med bra rutiner och använd personlig skyddsutrustning som effektivt skyddar dig.  
    Om du arbetar med till exempel anestesigaser (lustgas), isocyanater och joniserande strålning måste arbetsgivaren ordna en så kallad medicinsk kontroll för att förhindra att du blir sjuk. Det innebär att du får träffa en läkare som undersöker dig, gör tester och tar eventuella prover. En läkare måste också bedöma om du är frisk och har lämpliga förutsättningar för yrket, en så kallad tjänstbarhetsbedömning 

Vill du veta mer? 

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som sjuksköterska bör kontakta studie- och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

Medicinsk kontroll

I vissa arbetsuppgifter finns det risker, till exempel, damm, starkt allergiframkallande ämnen eller vibrationer från maskiner. Eller så är det viktigt att man inte blir sjuk så under sitt arbete för att det kan utgöra en fara för ens arbetskamrater eller allmänheten. I båda fallen måste arbetsgivaren ordna med en så kallad medicinsk kontroll av den som ska utföra arbetet. Det innebär att man får träffa en läkare som undersöker en och gör en bedömning om man av medicinska eller andra skäl får utföra arbetsuppgiften. Om svaret är ja, får man ett så kallat tjänstbarhets-intyg eller behörighet.

En person som inte har sådant tjänstbarhetsintyg eller som inte har behörighet får enligt lagen inte arbeta med den aktuella arbetsuppgiften (eller kan inte påbörja utbildningen).

Den medicinska kontrollen är till för att ta reda på om den undersökte av hälsoskäl bör utföra arbetet och har tillräckliga fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet. 

För mer info se sidan om medicinska kontroller.

Senast ändrad 2022-09-30

Publicerad: 2020-05-15