Diabetes

Den som har typ 1-diabetes saknar insulin i kroppen. Insulin är ett hormon som behövs för att reglera blodsockret. En person som saknar insulin behöver därför tillföra insulin med hjälp av sprutor eller en pump. Man måste regelbundet kontrollera sitt blodsocker så att det ligger på en lagom nivå. Det är inte bra för hälsan att ha för högt blodsocker, men det är inte heller bra att ha för låg blodsockernivå. Vanliga orsaker till lågt blodsocker är att man har ätit för lite i förhållande till ansträngning, som till exempel träning eller tungt arbete. Cirka 900 barn och ungdomar upp till 18 år blir sjuka i typ 1-diabetes varje år i Sverige.

Vilka risker finns i arbetslivet?

Om du har lågt blodsocker kan du bli trött och ha svårt att koncentrera dig. Du riskerar till och med att bli medvetslös. Det kan leda till olyckor både för dig och andra personer runt omkring dig. Det är därför viktigt att du har koll på ditt blodsocker så du håller det på en jämn nivå.

Du som har diabetes bör undvika:

  • fysiskt tungt arbete
  • arbete i hög värme
  • oregelbundna arbetstider.

I vissa arbeten finns det speciella krav från myndigheter som gör att du som har diabetes med eller utan diabeteskomplikationer inte får lov att arbeta med det för att inte riskera din egen och andras hälsa och liv (läs mer under Lagar och regler).

Vilka riskyrken finns?

Det finns många yrken som det inte är lämpliga att välja om du har diabetes. Annars riskerar du att dina symtom förvärras eller att du får nya symtom.

Fysiskt tunga jobb finns i byggbranschen, vid anläggningsarbete, stolparbete och inom räddningstjänsten, till exempel rök- och kemdykare.

Vibrerande verktyg används till exempel av gjutare, svetsare, plåtslagare, snickare, murare, golvläggare, VVS-montör, elektriker, anläggningsarbetare, fordonsmekaniker, tandläkare, tandtekniker, skönhets- och kroppsterapeuter. Vid arbete med vibrerande verktyg kan man utveckla kärl- och nervskador i händerna. Personer med diabetes har en ökad risk att utveckla sådana skador eftersom även diabetessjukdomen kan ge liknade nerv-och kärlskador och man således har en ökad känslighet.

Oregelbundna arbetstider (skiftarbete) är mycket vanligt i vården, restaurang- och hotellbranschen, räddningstjänsten och industrin.

Lagar och regler

Arbetsgivaren har ansvar för att bedöma om arbetet innebär hälsorisker och att göra vad som behövs för att ta bort eller minska riskerna. Har du diabetes är det extra viktigt att arbetet anpassas efter dina förutsättningar för att du inte ska skadas.

I vissa arbeten finns det ändå betydande risker, till exempel om man har nattarbete. Då är arbetsgivaren skyldig att ordna med en så kallad medicinsk kontroll. Det innebär att du får träffa en läkare som undersöker dig, gör tester och tar eventuella prover.

För vissa yrken finns det speciella regler för personer med diabetes. När man arbetar som till exempel motorfordonsförare, pilot, sjöman och lokförare, måste man följa Transportstyrelsens regler (www.transportstyrelsen.se). Arbetsmiljöverket har också regler för medicinska krav för vissa arbeten, till exempel dykning, rök- och kemdykning och arbete i nivåskillnader. Diabetes, speciellt om den är insulinbehandlad, kan utgöra ett hinder för att man tillåts utföra vissa krävande arbeten. Även om man vill arbeta som polis eller militär kan det finnas speciella regler.

Mer information om medicinska kontroller hittar du här.

Hur får man ett hållbart arbetsliv?

Typ 1-diabetes är en livslång sjukdom, men det finns idag bra läkemedel och tekniska hjälpmedel som underlättar att leva med sjukdomen. Du behöver hanoggrann koll på insulin, mat och motion och det är viktigt med en hälsosam livsstil för att inte gå upp i vikt.

Det är lämpligast att välja arbeten med regelbundna arbetstider och möjlighet till pauser, helst på dagtid.

Arbetsgivaren kan ge stöd för att du ska kunna ta pauser för att kontrollera ditt blodsocker, ta insulin och äta regelbundet.

Om du väljer ett yrke som innebär oregelbundna arbetstider, speciellt nattarbete, är det viktigt att du pratar med din behandlande läkare för att alltid ha bra kontroll på dina blodsockernivåer.

Arbetsgivaren ska anordna regelbundna medicinska kontroller om man har nattarbete. Du kan läsa mer om det hos arbetsmiljöverket.

Senast ändrad 2023-06-02

Fotograf/Illustratör: Storyset