Utbildning

Här kan du läsa om medicinska aspekter på gymnasievalet, alltså om ditt skolval i relation till bakomliggande hälsoproblem, möjliga risker och hälsobesvär i olika gymnasieprogram. Mer heltäckande information om de olika programmen hittar du på skolverkets hemsida. Längre ner på den här sidan hittar du mer information om skolformerna i Sverige.

Gymnasium

I Sverige finns det på gymnasienivå:

Yrkesinriktade gymnasieprogram

De yrkesinriktade programmen är de som i högre grad än de högskoleinriktade kan påverka din hälsa. Funderar du på att söka ett yrkesinriktat program kan det därför vara bra att läsa mer om olika hälsoaspekter att tänka på och att prata med din behandlande läkare, skolsköterskan eller studie- och yrkesvägledaren. 

Du hittar mer information om de yrkesinriktade programmen här (länk).

Skolformer i Sverige

Det finns en mängd olika skolformer i Sverige idag. Nedan kommer vi förklara lite kort vad de olika utbildningsformerna innebär. Det finns olika huvudmän av våra utbildningar i Sverige, så som bolag, stiftelser, föreningar eller kommun. De flesta skolor är kommunala. Man brukar säga att Sveriges grundskolor antingen är kommunala eller fristående. En fristående skola drivs inte av kommun eller stat, men finansieras av allmänna skattemedel.

Du kan läsa mer om skolformerna här (länk).