Fördjupning

Samling med länkar och litteraturtips du kan ha nytta av indelade i olika kategorier.

Referenser: Ögon och synbesvär

Favero F, Glimne S, Teär Fahnehjelm K, Eklund J. Syn och belysning för äldre i arbetslivet. Kunskapsöversikt. Rapport 2012:16. Arbetsmiljöverket, 2012.

Nylen P. Syn och belysning i arbetet. Prevent, 2018.

Ygge J. Ögat och synen. Karolinska Institutet University Press, 2011.

Senast ändrad 2023-10-16

Publicerad: 2020-11-16