Soldat/Officer

Som officer och soldat är du anställd av Försvarsmakten och i yrkesrollen ingår det många uppgifter. Arbetsuppgifterna kan se väldigt olika utför olika befattningar (som soldat kan man vara allt från kock via cybersoldat och flygmaterielmekaniker till stridsfordonsförare). Ibland kan arbetet vara fysiskt påfrestande medan andra uppgifter främst består av bevakning, tekniskt underhåll eller kommunikation via datorer. Några olika exempel på arbetsområden är strid, teknisk tjänst, ledning, underrättelse- och säkerhetstjänst. Officer kan man vara på heltid eller så kombinerar med det med att civilt arbete eller annat som exempelvis studier. I yrket ingår ständig vidareutbildning för att följa den tekniska utvecklingen. Som officerare kan du tjänstgöra i Sverige eller vid olika insatser utomlands. Det finns krav på goda ledaregenskaper och beslutsförmåga. God förmåga att samarbeta och kommunicera är viktigt samt god fysik och kondition, vilket finns beskrivet i de medicinska kontrollerna.

Vilka är riskerna?

Eftersom yrkena inom försvarsmakten är så enormt varierade så är det svårt att ange några generella risker, du kan läsa mer om försvarets olika befattningar i deras befattningsguide (länk).

  • Kyla - Om tjänstgöringen innebär vistelse utomhus, kan det vintertid innebära att man utsätts för stark kyla under längre eller kortare tidsperioder.
  • Buller – Vid militärövningar förekommer många olika källor till buller eller höga ljud och smällar.
  • Arbetstider – Det finns olika inriktningar inom militären och det kan förekomma oregelbundna arbetstider och ibland långa arbetspass samt kan även ha jourtjänstgöring. Obekväma arbetstider och nattarbete kan rubba dygnsrytmen och eventuellt sömnen. Det kan också vara svårt att hålla jämna mattider.

Förebygg och undvik

  • Kyla – Det är viktigt använda de kläder och annan utrustning för att undvika och minska risken för frostskador.
  • Buller – Använd hörselskydd.
  • Arbetstider - Om du har nattarbete måste arbetsgivaren ordna med en så kallad medicinsk kontroll.