Truckförare

Yrket som truckförare handlar om att lasta, lossa och förflytta gods, vilket sker inomhus, utomhus och även i kylrum. Arbetsplatserna kan vara varierande som hamnar, godsterminaler och lager inom industri och handel. Annat arbete som emballering av gods kan ingå i arbetet och också administrativt arbete samt att hålla ordning och reda på ett lager eller hantering av varor på lagret genom manuellt arbete. Arbetet kräver god fysik och god koordinationsförmåga och att man är ordningsam och noggrann.

Vilka är riskerna?

Arbetstider – Skiftarbete kan förekomma och skiftarbete påverkar dygnsrytmen och eventuellt sömnen. Det kan också vara svårt att hålla regelbundna måltider.

Buller – Som truckförare arbetar du i miljöer där höga ljud och buller ofta förekommer.

Kyla – Det kan förekomma att du arbetar i kylrum. Om du har astma kan du få mer besvär av att arbeta i kyla.

Helkroppsvibrationer – Underlag och dämpningen i trucken påverkar hur mycket den vibrerar. Daglig exponering för helkroppsvibrationer är en risk för ländryggsbesvär och ischias.

Fysisk belastning – Arbete som truckförare kan innebära arbete med kroppen i samma position under lång tid och upprepade rörelser med nacken och ibland armar och händer. Nacken är särskilt belastad då man behöver vrida på huvudet ofta och med stora rörelser. Även skuldra och rygg kan riskera att få stor belastning och det är relativt vanligt att besvär uppstår. Arbetet kombineras ibland med fysiskt tunga arbetsuppgifter på lager, till exempel plockarbete, men det kan också ge en bra variation beroende på omfattning. Moderna truckar har bättre ergonomi som en tippbar hytt och kameror och andra visuella hjälpmedel kan till exempel motverka att man behöver luta huvudet kraftigt bakåt för att se pallställen i höghöjdslager.

Förebygg och undvik 

Arbetstider Det finns regler för skiftarbete, pauser och måltider som ska följas. Om du har nattarbete måste arbetsgivaren också ordna med en medicinsk kontroll för att kontrollera om du löper särskilda risker genom nattarbete. Regelbundet nattarbete faller under kravet på tjänstbarhetsintyg vilket utfärdas efter en så kallad medicinsk kontroll. 

Buller – Använd hörselskydd, gärna sådan som tillåter att du kan kommunicera med dina kolleger.

Kyla – Använd kläder som är avsedda för arbete i kyla. Får du astmatiska besvär av kyla, kontakta din läkare för råd.

Helkroppsvibrationer - Arbetsgivaren har ansvar för att det görs en riskbedömning av de vibrationer och stötar som förekommer i ditt arbete. Utifrån vad riskbedömningen visar ska åtgärder vidtas som minskar exponeringen så att du inte skadas.

Fysisk belastning – Det är viktigt att arbeta ergonomiskt, till exempel att använda trucken för att lyfta, och få rätt höjd på arbetsytor vid plockarbete, använda rätt truck för arbetsuppgiften och vara följa arbetsgivarens säkerhetsinstruktioner. Försök att variera arbetet med att köra truck med andra arbetsuppgifter som ger annan belastning på kroppen, samt att ta pauser.

Vill du veta mer?

Du som går i skolan och har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som Truckförare bör kontakta studie-och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola.

Medicinsk kontroll

I vissa arbetsuppgifter finns det risker, till exempel, damm, starkt allergiframkallande ämnen eller vibrationer från maskiner. Eller så är det viktigt att man inte blir sjuk så under sitt arbete för att det kan utgöra en fara för ens arbetskamrater eller allmänheten. I båda fallen måste arbetsgivaren ordna med en så kallad medicinsk kontroll av den som ska utföra arbetet. Det innebär att man får träffa en läkare som undersöker en och gör en bedömning om man av medicinska eller andra skäl får utföra arbetsuppgiften. Om svaret är ja, får man ett så kallat tjänstbarhets-intyg eller behörighet.

En person som inte har sådant tjänstbarhetsintyg eller som inte har behörighet får enligt lagen inte arbeta med den aktuella arbetsuppgiften (eller kan inte påbörja utbildningen).

Den medicinska kontrollen är till för att ta reda på om den undersökte av hälsoskäl bör utföra arbetet och har tillräckliga fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet. 

För mer info se sidan om medicinska kontroller.