Material från presentationer

Här har vi samlat presentationer och frågor och svar från de olika webbinarier vi har hållit.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i relation till framtida yrke den 18 januari 2023

Det femte webbinariet i vår webbinarieserie handlade om Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i relation till framtida yrke vilket Sven Bölte, professor, Karolinska Institutet, Region Stockholm CPF/BUP föreläste om.

PDF med föreläsningsbilderna finns här (länk).

Svar på de frågor som ställdes under webbinariet kommer att finnas här om några dagar.

Eksem och andra hudsjukdomar 30 november 2022

Webbinariet handlade om: Eksem och andra hudsjukdomar i relation till framtida yrke och presenterades av Nils Hamnerius, överläkare och Jacob Dahlin, yrkeshygieniker, Yrkes- och Miljödermatologiska avdelningen, Skånes universitetssjukhus i Malmö

PDF med föreläsningsbilderna finns här ReadSpeaker (länk).

Svar på de frågor som ställdes under webbinariet hittar du här (länk).

Fysisk belastning samt diabetes, 9 november 2022

Webbinariet handlade bland annat om:

  • Fysisk belastning och rörelseapparaten i relation till framtida yrke  presenterades av Gunilla Käller, ergonom, Arbets- och miljömedicin, Örebro.
  • Diabetes i relation till framtida yrke presenterades av Helén Bertilsson, specialistsjuksköterska, Arbets- och miljömedicin, Umeå.

PDF med föreläsningsbilderna finns här ReadSpeaker (länk).

Svar på de frågor som ställdes under webbinariet hittar du här (länk).

Vibrationer i relation till framtida yrke 28 september 2022

Det andra webbinariet i höstens webbinarieserie handlade bland annat om vibrationer i relation till framtida yrke, vilket Pia Rehfisch, specialistläkare, med dr, Arbets- och Miljömedicin, Uppsala, föreläste om.

PDF med föreläsningsbilderna finns här (länk).

Svar på de frågor som ställdes under webbinariet hittar du här (länk).

Betydelsen av medicinsk studie och yrkesvägledning 7 September 2022

Webbinariet handlade bland annat om:

  • Betydelsen av medicinsk studie och yrkesvägledning samt kort om vägledning vid NPF presenterades av Marina Jonsson, specialistsjuksköterska, projektledare, med dr, Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholm
  • Information om när medicinska kontroller behöver göras, redan under praktik och i arbetslivet presenterades av Ingrid Liljelind, certifierad yrkeshygieniker, docent, Arbets- och Miljömedicin, Umeå 

PDF med föreläsningsbilderna finns här (länk).

Svar på de frågor som ställdes under webbinariet hittar du här (länk).

En hälsosam yrkesdebut 2 februari 2022

Webbinariet handlade bland annat om:

  • Vikten av medicinsk studie- och yrkesvägledning
  • Vad behöver du veta om medicinska kontroller?
  • Medicinska tillstånd och arbetsmiljörisker att beakta vid medicinsk studie- och yrkesvägledning
  • Studie- och yrkesvägledning av personer med NPF - Vad visar senaste forskningen?
  • Vad bör beaktas vid studie- och yrkesvägledning av personer med NPF?
  • Att leva med NPF

PDF med föreläsningsbilderna finns här (länk)

Svar på de frågor som ställdes under webbinariet finns här (länk)