Material från presentationer

Här har vi samlat presentationer och frågor och svar från de olika webbinarier vi har hållit.

Medicinska kontroller och riskbedömning

Våra föreläsare under webbinaret var

Katrin Dierschke (specialistläkare vid Arbets- och miljömedicin Syd) & Malin Engfeldt (Yrkeshygienkeri vid Arbets- och miljömedicin Syd) fördjupar sig i ämnet medicinska kontroller och riskbedömning.

Webbinariet kommer fokuserade på vikten av en korrekt riskbedömning som en del i det dagliga arbetsmiljöarbete i skolan samt som underlag för ställningstagande till medicinska kontroller av elever som krävs i vissa skolmiljöer och praktikplatser.

PDF med föreläsningsbilderna finns här (länk).

Externa länkar för fördjupning:

Arbetsmiljöverkets sida om praktik.

Boken om minderårigas arbetsmiljö

Arbetsmiljöföreskrifter om minderårigas arbetsmiljö

Brochyr om arbetsmiljö i skolan.

Hörselnedsättning och framtida arbetsliv

Vår föreläsare under vårt 8e webbinarium var är Johanna Kylin som är hörselpedagog för barn och unga i Uppsala kommun. Johanna berättade om det som är viktigt att tänka på både i utbildning och kommande arbete. Den som är nyfiken kan se en film som berör allmänna aspekter på ljudmiljöer i skolan direktlänk Skolans ljudmiljö (uppsala.se) . På hennes egen hemsida finns filmer som ”live” beskriver ljudet som en hörselskadad kan uppleva i olika miljöer; HUSK – Hörselnedsatta Utvecklar Säker Kommunikation (horselhusk.se).

PDF med föreläsningsbilderna finns här (länk). 

Ljusets betydelse

Vårt sjunde vebbinarium i webbinarieserien om olika hälsoområden att beakta vid studie- och yrkesval för att förebygga ohälsa handlade om ljusets betydelse och presenterades av Hillevi Hemphälä.

Vi behöver ljus för att må bra och få en bra dygnsrytm. Men ljus kan också ställa till problem för oss. Vissa personer är mer känsliga för visuellt stimuli och kan då få huvudvärk och ögonbesvär. Om en lampa är felaktigt placerad, orsakar detta bländning, vilket i sin tur gör att vi måste anstränga ögonen mer än vanligt, vilket också kan leda till spänningar i nacke, axlar och skuldror.

Synergonomi handlar om hur vi ska utforma den visuella miljön för att undvika problem. Detta gäller speciellt för de som är mer känsliga eller har en NPF diagnos.

Information om mycket av det som togs upp under webbinaret finns i Mynaks riktlinjer för synergonomi (PDF)

Allergi och astma i relation till framtida yrke

Vårt sjätte vebbinarium i webbinarieserien om olika hälsoområden att beakta vid studie- och yrkesval för att förebygga ohälsa och få ett hållbart arbetsliv
handlade om allergi och astma i relation till framtida yrke. Föreläsare var Katrin Dierschke, specialistläkare, Arbets- och miljömedicin, Lund.

PDF med föreläsningsbilderna finns här ReadSpeaker (länk).

Svaren på de frågor som ställdes under webbinariet är nu upplagda på sidan med  frågor & svar (länk).

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i relation till framtida yrke den 18 januari 2023

Det femte webbinariet i vår webbinarieserie handlade om Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i relation till framtida yrke vilket Sven Bölte, professor, Karolinska Institutet, Region Stockholm CPF/BUP föreläste om.

PDF med föreläsningsbilderna finns här (länk).

Svar på de frågor som ställdes under webbinariet kommer att finnas här snart.

Eksem och andra hudsjukdomar 30 november 2022

Webbinariet handlade om: Eksem och andra hudsjukdomar i relation till framtida yrke och presenterades av Nils Hamnerius, överläkare och Jacob Dahlin, yrkeshygieniker, Yrkes- och Miljödermatologiska avdelningen, Skånes universitetssjukhus i Malmö

PDF med föreläsningsbilderna finns här ReadSpeaker (länk).

Svar på de frågor som ställdes under webbinariet hittar du här (länk).

Fysisk belastning samt diabetes, 9 november 2022

Webbinariet handlade bland annat om:

  • Fysisk belastning och rörelseapparaten i relation till framtida yrke  presenterades av Gunilla Käller, ergonom, Arbets- och miljömedicin, Örebro.
  • Diabetes i relation till framtida yrke presenterades av Helén Bertilsson, specialistsjuksköterska, Arbets- och miljömedicin, Umeå.

PDF med föreläsningsbilderna finns här ReadSpeaker (länk).

Svar på de frågor som ställdes under webbinariet hittar du här (länk).

Vibrationer i relation till framtida yrke 28 september 2022

Det andra webbinariet i höstens webbinarieserie handlade bland annat om vibrationer i relation till framtida yrke, vilket Pia Rehfisch, specialistläkare, med dr, Arbets- och Miljömedicin, Uppsala, föreläste om.

PDF med föreläsningsbilderna finns här (länk).

Svar på de frågor som ställdes under webbinariet hittar du här (länk).

Betydelsen av medicinsk studie och yrkesvägledning 7 September 2022

Webbinariet handlade bland annat om:

  • Betydelsen av medicinsk studie och yrkesvägledning samt kort om vägledning vid NPF presenterades av Marina Jonsson, specialistsjuksköterska, projektledare, med dr, Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholm
  • Information om när medicinska kontroller behöver göras, redan under praktik och i arbetslivet presenterades av Ingrid Liljelind, certifierad yrkeshygieniker, docent, Arbets- och Miljömedicin, Umeå 

PDF med föreläsningsbilderna finns här (länk).

Svar på de frågor som ställdes under webbinariet hittar du här (länk).

En hälsosam yrkesdebut 2 februari 2022

Webbinariet handlade bland annat om:

  • Vikten av medicinsk studie- och yrkesvägledning
  • Vad behöver du veta om medicinska kontroller?
  • Medicinska tillstånd och arbetsmiljörisker att beakta vid medicinsk studie- och yrkesvägledning
  • Studie- och yrkesvägledning av personer med NPF - Vad visar senaste forskningen?
  • Vad bör beaktas vid studie- och yrkesvägledning av personer med NPF?
  • Att leva med NPF

PDF med föreläsningsbilderna finns här (länk)

Svar på de frågor som ställdes under webbinariet finns här (länk)