Material från presentationer

Här har vi samlat presentationer och frågor och svar från de olika webbinarier vi har hållit.

Ung med NPF- vägen till arbete

15 maj 2024

Marina Jonsson (projektledare för HINTA & med. dr Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholm) berättade om vad man ska tänka på när det gäller NPF och praktikplatser, arbetssökandet och anpassningar under praktiken och i arbetslivet.

Pdf med föreläsningsbilderna finns här ReadSpeaker (länk)

Stor skaderisk eftersom arbetsgivare skaffar felaktiga vibrerande verktyg.

10 april 2024

Pers Ersson (Yrkeshygieniker) & Kerstin Wentz (Fil dr, Överpsykolog), (båda vid Arbets- och Miljömedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg) föreläste om skaderisken när arbetsgivare skaffar felaktiga vibrerande verktyg. 

Pdf med föreläsningsbilderna finns här (länk)

Frågor och svar finns här (länk)

Länkar:

Mer om projektet noll vibrationsskador 

Arbetsmiljöverkets inpektionsstatistik 

Mer om unga med vibrationsskador

Arbetsmiljöverkets vibrationskalkylator 

Exempel på inbyggt skydd som man kan se på en vinkelslip 

 

 

Skyddsutrustning på gymnasiets yrkesutbildningar, använda/lära ut om.

Malin Engfeldt (yrkeshygieniker vid Arbets- och miljömedicin Syd, Lund)föreläste om skyddsutrustning på gymnasiets yrkesutbildningar och de lagar och föreskrifter som gäller.

PDF med föreläsningsbilderna finns här ReadSpeaker (PDF).

Länkar:

Arbetsmiljöverkets broschyrer.

Kemi.se (kemikalieinspektionens webbplats)

Risker för frisörer (Centrum för arbets- och miljömedicins broschyr) PDF

 

Riskbedömning för yrkeslärare

14 februari 2024

Malin Nilsson från Centrum för arbets- och miljömedicin föreläste om riskbedömning för yrkeslärare. "Förväntas jag kunna det här? Vad är mitt ansvar? Var vänder jag mig för att få information? 

PDF med föreläsningsbilderna finns här (PDF).

Länkar: 

Arbetsmiljölagen hos Riksdagen.se (länk)

Kemisäkerhet i skolans undervisning (länk).

Aktuellt för yrkeslärare (länk)

Kemilärarnas resurscentrum (länk)

Kemilärarnas resurscentrum kalender (länk)

 

Röstergonomi

25 januari 2024 

Om rösten som arbetsredskap, riskfaktorer och friskfaktorer.  Åsa Olsson (leg. logoped, Universitetssjukhuset Örebro) föreläste om röstergonomi.

PDF med föreläsningsbilderna finns här (PDF)

Frågor och svar finns här (länk)

 

Länkar:

Röstergonomisk cheklista (PDF)

Röstergonomisk kunskapssammanställning (PDF).

 

 

Unga vuxna med NPF - om övergången till arbetslivet

21 november 2023

Åsa Chaikiat Ståhl, specialist i allmänmedicin och skolhälsovård, läkare på Centrum för arbets-och miljömedicin att talade om vikten av samverkan och arbetsgivaransvar.

Frida Jansson som fick autismdiagnos i vuxen ålder, kommer att föreläste om bemötande av personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning på gruppnivå och ur ett inifrånperspektiv.

PDF med föreläsningsbilderna finns här (länk)

Svaren på de frågor som ställdes under webbinariet är nu upplagda på sidan med  frågor & svar (länk).

Länkar

Arbetsanpassning (länk).
AFS Organisatorisk & social arbetsmiljö (länk).
Arbetsmiljöverkets författningssamling (länk).
Studie- och yrkesvägledning vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - en kunskapsöversikt och rekommenderad praxis (PDF)
Guider om bemötande och arbetssätt vid vägledning vid NPF (PDF).

Vem ansvarar för elevernas arbetsmiljö när de genomför praktik?

26 oktober 2023

Kristian Hansson från Avdelningen för regler och internationella frågor på Arbetsmiljöverket berättar om vad som gäller under praktikperioderna/APL under gymnasiet. Vem är det som har ansvar för arbetsmiljön? Är det rektor, skolans huvudman, arbets/praktikplatsen? 

Vad ska de olika partena göra, och vem har ansvar för vad under elevernas praktikperioder.

PDF med föreläsningsbilderna finns här ReadSpeaker (länk)

Gymnasiets yrkesprogram och medicinska kontroller.

4 oktober 2023

Helena Fornstedt (Yrkeshygieniker vid arbets och miljömedicin, Uppsala) fördjupade sig i ämnet ur framför allt yrkeslärarnas perspektiv. 

PDF med föreläsningsbilderna finns här (länk)

Här finss den frågan som ställdes i chatten - samt svaret på den (länk).

 

Medicinska kontroller och riskbedömning

Våra föreläsare under webbinaret var

Katrin Dierschke (specialistläkare vid Arbets- och miljömedicin Syd) & Malin Engfeldt (Yrkeshygienkeri vid Arbets- och miljömedicin Syd) fördjupar sig i ämnet medicinska kontroller och riskbedömning.

Webbinariet kommer fokuserade på vikten av en korrekt riskbedömning som en del i det dagliga arbetsmiljöarbete i skolan samt som underlag för ställningstagande till medicinska kontroller av elever som krävs i vissa skolmiljöer och praktikplatser.

PDF med föreläsningsbilderna finns här (länk).

Svaren på de frågor som ställdes under webbinariet är nu upplagda på sidan med  frågor & svar (länk).

Externa länkar för fördjupning:

Arbetsmiljöverkets sida om praktik.

Boken om minderårigas arbetsmiljö

Arbetsmiljöföreskrifter om minderårigas arbetsmiljö

Brochyr om arbetsmiljö i skolan.

Hörselnedsättning och framtida arbetsliv

Vår föreläsare under vårt 8e webbinarium var är Johanna Kylin som är hörselpedagog för barn och unga i Uppsala kommun. Johanna berättade om det som är viktigt att tänka på både i utbildning och kommande arbete. Den som är nyfiken kan se en film som berör allmänna aspekter på ljudmiljöer i skolan direktlänk Skolans ljudmiljö (uppsala.se) . På hennes egen hemsida finns filmer som ”live” beskriver ljudet som en hörselskadad kan uppleva i olika miljöer; HUSK – Hörselnedsatta Utvecklar Säker Kommunikation (horselhusk.se).

PDF med föreläsningsbilderna finns här (länk). 

Ljusets betydelse

Vårt sjunde vebbinarium i webbinarieserien om olika hälsoområden att beakta vid studie- och yrkesval för att förebygga ohälsa handlade om ljusets betydelse och presenterades av Hillevi Hemphälä.

Vi behöver ljus för att må bra och få en bra dygnsrytm. Men ljus kan också ställa till problem för oss. Vissa personer är mer känsliga för visuellt stimuli och kan då få huvudvärk och ögonbesvär. Om en lampa är felaktigt placerad, orsakar detta bländning, vilket i sin tur gör att vi måste anstränga ögonen mer än vanligt, vilket också kan leda till spänningar i nacke, axlar och skuldror.

Synergonomi handlar om hur vi ska utforma den visuella miljön för att undvika problem. Detta gäller speciellt för de som är mer känsliga eller har en NPF diagnos.

Information om mycket av det som togs upp under webbinaret finns i Mynaks riktlinjer för synergonomi (PDF)

Allergi och astma i relation till framtida yrke

Vårt sjätte vebbinarium i webbinarieserien om olika hälsoområden att beakta vid studie- och yrkesval för att förebygga ohälsa och få ett hållbart arbetsliv
handlade om allergi och astma i relation till framtida yrke. Föreläsare var Katrin Dierschke, specialistläkare, Arbets- och miljömedicin, Lund.

PDF med föreläsningsbilderna finns här ReadSpeaker (länk).

Svaren på de frågor som ställdes under webbinariet är nu upplagda på sidan med  frågor & svar (länk).

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i relation till framtida yrke den 18 januari 2023

Det femte webbinariet i vår webbinarieserie handlade om Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i relation till framtida yrke vilket Sven Bölte, professor, Karolinska Institutet, Region Stockholm CPF/BUP föreläste om.

PDF med föreläsningsbilderna finns här (länk).

Svar på de frågor som ställdes under webbinariet kommer att finnas här snart.

Eksem och andra hudsjukdomar 30 november 2022

Webbinariet handlade om: Eksem och andra hudsjukdomar i relation till framtida yrke och presenterades av Nils Hamnerius, överläkare och Jacob Dahlin, yrkeshygieniker, Yrkes- och Miljödermatologiska avdelningen, Skånes universitetssjukhus i Malmö

PDF med föreläsningsbilderna finns här ReadSpeaker (länk).

Svar på de frågor som ställdes under webbinariet hittar du här (länk).

Fysisk belastning samt diabetes, 9 november 2022

Webbinariet handlade bland annat om:

  • Fysisk belastning och rörelseapparaten i relation till framtida yrke  presenterades av Gunilla Käller, ergonom, Arbets- och miljömedicin, Örebro.
  • Diabetes i relation till framtida yrke presenterades av Helén Bertilsson, specialistsjuksköterska, Arbets- och miljömedicin, Umeå.

PDF med föreläsningsbilderna finns här ReadSpeaker (länk).

Svar på de frågor som ställdes under webbinariet hittar du här (länk).

Vibrationer i relation till framtida yrke 28 september 2022

Det andra webbinariet i höstens webbinarieserie handlade bland annat om vibrationer i relation till framtida yrke, vilket Pia Rehfisch, specialistläkare, med dr, Arbets- och Miljömedicin, Uppsala, föreläste om.

PDF med föreläsningsbilderna finns här (länk).

Svar på de frågor som ställdes under webbinariet hittar du här (länk).

Betydelsen av medicinsk studie och yrkesvägledning 7 September 2022

Webbinariet handlade bland annat om:

  • Betydelsen av medicinsk studie och yrkesvägledning samt kort om vägledning vid NPF presenterades av Marina Jonsson, specialistsjuksköterska, projektledare, med dr, Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholm
  • Information om när medicinska kontroller behöver göras, redan under praktik och i arbetslivet presenterades av Ingrid Liljelind, certifierad yrkeshygieniker, docent, Arbets- och Miljömedicin, Umeå 

PDF med föreläsningsbilderna finns här (länk).

Svar på de frågor som ställdes under webbinariet hittar du här (länk).

En hälsosam yrkesdebut 2 februari 2022

Webbinariet handlade bland annat om:

  • Vikten av medicinsk studie- och yrkesvägledning
  • Vad behöver du veta om medicinska kontroller?
  • Medicinska tillstånd och arbetsmiljörisker att beakta vid medicinsk studie- och yrkesvägledning
  • Studie- och yrkesvägledning av personer med NPF - Vad visar senaste forskningen?
  • Vad bör beaktas vid studie- och yrkesvägledning av personer med NPF?
  • Att leva med NPF

PDF med föreläsningsbilderna finns här (länk)

Svar på de frågor som ställdes under webbinariet finns här (länk)