Astma och Medicinska kontroller

Om du ska arbeta med vissa starkt allergiframkallande kemikalier kan du få astma eller andra allergiska sjukdomar. Om du redan har astma kan den försämras, därför måste du ibland göra en läkarkontroll innan du börjar för att få ett intyg att få utföra arbetet. En läkare undersöker dig, bedömer om det aktuella arbetet är lämpligt för dig eller inte, och kan också ge dig råd.

Medicinska kontroller för personer med astma

För vissa särskilt kritiska arbetsuppgifter måste läkare enligt lagen göra en bedömning om personen av medicinska eller andra skäl får utföra arbetsuppgiften. Om svaret är ja, får man ett så kallat tjänstbarhetsintyg eller behörighet. En person som inte har sådant tjänstbarhetsintyg eller som inte har behörighet får enligt lagen inte arbeta med den aktuella arbetsuppgiften (eller kan inte påbörja utbildningen).

Tjänstbarhetsintyg enligt Arbetsmiljöverket

I en del yrken krävs tjänstbarhetsintyg för att få lov att utfärda arbetet. När arbetet innebär exponering för vissa allergiframkallande kemiska produkter ska tjänstbarhetsintyg inte utfärdas om arbetstagaren har en diagnos som innebär en ökad risk för astma eller försämrad lungsjukdom  

Yrken som berörs av detta är:

 • Betongarbetare
 • Bilmekaniker
 • Bilplåtslagare
 • Byggnadsarbetare till exempel elektriker
 • Gjuteriarbete
 • Golvläggare
 • Industriugnsrengörare
 • Billackerare/Lackerare
 • Medicinsk diatermi
 • Mekaniker
 • Rivnings-/renoverings-arbetare
 • Sjukvården (plastgipsning)
 • Sten-/stenkrossarbetare,
 • Verkstadsarbete
 • Ögonfransstylist

Behörighet för Polisyrket

Om man påverkas av sin astma trots medicinering eller lider av andra sjukdomar i andningsorganen (som KOL, eller allergi som påverkar möjligheten att vistas i vissa miljöer) kan detta utgöra hinder för att få behörighet att antas till Polisskolan.

Behörighet för att bli brandman.

Anställningskraven på en brandman kan se lite olika ut hos olika Räddningstjänster. Godkänd utbildning i Skydd mot olyckor hos MSB är dock oftast ett krav och för att få behörighet till den utbildningen krävs att man uppfyller vissa fysiska krav. Man ska också uppfylla speciella medicinska krav som krävs för ett tjänstbarhetsintyg för rök- och kemdykning och astma utgör ett hinder för detta.

Behörighet till militär grundutbildning.

Astma som påverkar ens livsföring leder oftast till avslag på ansökan till den militära grundutbildningen (värnplikten).

Allergiframkallande ämnen

I många yrken arbetar man med

Allergiframkallande ämnen och då är det viktigt att tänka på att risken finns att besvären förvärras vid exponering för till exempel vissa härdplastkomponenter. Speciellt rör detta vissa härdplastkomponenter eftersom kontakt med dessa ämnen innebär en stor risk för astmaanfall hos en person med astma.

Yrken som berörs av detta är:

Pälsdjur

Vid arbete på laboratorier där  försöksdjur förekommer föreligger en allmän kontroll, man bör även tänka sig för, och kanske prata med sin läkare, innan man tar ett annat yrke som innebär daglig kontakt med pälsdjur som till exempel veterinär, hundskötare eller ridlärare.

Senast ändrad 2023-07-12

Publicerad: 2021-03-04

Fotograf/Illustratör: storyset