Brandman

Släcka bränder, hjälpa till vid olycksplatser men också mycket annat ingår i brandmännens arbetsuppgifter. Det är ett omväxlande arbete, men det innebär också stora risker. Hälsan är viktig för att klara av jobbet, och har du astma kan du inte bli brandman. På grund av den fysiska och psykiska belastningen finns det många krav på din hälsa för att du ska kunna bli brandman; du får bland annat inte lida av hjärt- och kärlsjukdomar, svårare led- och skelettsjukdomar, sjukdomar som kräver regelbunden medicinering och/eller regelbunden dygnsrytm, insulinbehandlad diabetes, epilepsi, lungsjukdomar, behandlad astma och vissa typer av allergiska besvär. Du får inte heller ha någon psykisk funktionsnedsättning till exempel ADHD, Autism, Aspergers eller Tourettes syndrom) .

Vilka är riskerna? 

  • Kemiska ämnen - När det brinner utvecklas rökgaser som irriterar luftvägarna. Man kan få hosta, rinnande ögon och svårt att andas. Om det är farliga ämnen som brinner kan röken framkalla astma även om man inte haft det tidigare. I arbetet som brandman ingår ibland rökdykning, vilket innebär att man ska kunna ta sig in i hus med tät brandrök.  
  • Fysisk belastning - Att arbeta som brandman är fysiskt belastande och ställer krav på god rörelseförmåga, muskelkraft och kondition. Du får inte lida av hjärt- och kärlsjukdomar eller svårare led- och skelettsjukdomar.  
  • Arbetstider - Brandmän har oftast skiftarbete vilket kan rubba dygnsrytmen och eventuellt sömnen. Det kan också vara svårt att hålla jämna mattider, något som är viktigt för till exempel diabetiker. 

Så här kan du förebygga problem

Om du har haft astma eller eksem (atopiskt eksem, böjveckseksem) när du var liten  bör du tänka dig för och ta reda på mer om riskerna innan du bestämmer dig för att bli brandman. Diskutera med din läkare vad som gäller för dig.  

  • Kemiska ämnen - I utbildningen och i yrket som brandman ingår rökdykning. Alltså finns det krav på medicinska kontroller, det vill säga att arbetsgivaren måste ordna medicinska kontroller för du ska få ett så kallat tjänstbarhetsintyg. Tjänstbarhetsintyget visar att du kan utför yrket utan att riskera att bli sjuk.  Om du har astma, eller någon annan sjukdom som gör andningen svårare, får du inte arbeta med rökdykning.  
  • Fysisk belastning -  Som brandman ställs det fysiska krav och det genomförs kontroller en till två gånger per år. Där ingår bland annat konditionstest, arbetsrelaterad fysbana och simtest. Varje räddningstjänst bestämmer sin egen nivå på de fysiska kraven. Vill du veta mer om vilka fysiska krav som gäller så ta kontakt med den aktuella räddningstjänsten eller besök deras webbplats.
    Vidare genomgår alla brandmän medicinska kontroller med tjänstbarhetsbedömning regelbundet.
  • Arbetstider - Även regelbundet nattarbete faller under kravet på tjänstbarhetsintyg vilket utfärdas efter en så kallad medicinsk kontroll.   

Vill du veta mer? 

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som brandman bör du kontakta studie-och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

rökdykare

Medicinsk kontroll

I vissa arbetsuppgifter finns det risker, till exempel, damm, starkt allergiframkallande ämnen eller vibrationer från maskiner. Eller så är det viktigt att man inte blir sjuk så under sitt arbete för att det kan utgöra en fara för ens arbetskamrater eller allmänheten. I båda fallen måste arbetsgivaren ordna med en så kallad medicinsk kontroll av den som ska utföra arbetet. Det innebär att man får träffa en läkare som undersöker en och gör en bedömning om man av medicinska eller andra skäl får utföra arbetsuppgiften. Om svaret är ja, får man ett så kallat tjänstbarhets-intyg eller behörighet.

En person som inte har sådant tjänstbarhetsintyg eller som inte har behörighet får enligt lagen inte arbeta med den aktuella arbetsuppgiften (eller kan inte påbörja utbildningen).

Den medicinska kontrollen är till för att ta reda på om den undersökte av hälsoskäl bör utföra arbetet och har tillräckliga fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet. 

För mer info se sidan om medicinska kontroller.

Tjänstbarhets-intyg och behörighet för utbildning och vissa arbetsuppgifter

För vissa särskilt kritiska arbetsuppgifter måste läkare enligt lagen göra en bedömning om personen av medicinska eller andra skäl får utföra arbetsuppgiften.
Om svaret är ja, får man ett så kallat tjänstbarhetsintyg för att till exempel arbeta med vissa kemikalier eller som dykare, ta körkort för buss eller tåg eller påbörja en utbildning till polis.
En person som inte har sådant tjänstbarhetsintyg eller som inte har behörighet får enligt lagen inte arbeta med den aktuella arbetsuppgiften (eller kan inte påbörja utbildningen).
Kontrollerna återkommer vanligtvis regelbundet, ofta inom något år (undantag vid inträdeskrav för utbildning).
Kraven på tjänstbarhetsintyg och behörighet kan leda till att vissa personer i praktiken inte kan arbeta i det aktuella yrket om det inte går att ordna alternativa arbetsuppgifter.

Senast ändrad 2022-10-11

Publicerad: 2020-05-15

Fotograf/Illustratör: Storyset.com