Hand-armvibrationer

Här kan du läsa om hand-armvibrationer och risker i olika yrken

Vad är hand- armvibrationer?

Det finns många verktyg som vibrerar, till exempel vinkelslip, mutterdragare, borrmaskin eller sticksåg. När man håller i verktyget går vibrationerna över i handen och armen. Sådana vibrationer kallas hand-armvibrationer och kan ge skador i nerver, blodkärl, muskler och skelett.

I Sverige jobbar ungefär 400 000 personer med maskiner som ger hand-armvibrationer under minst en fjärdedel av arbetstiden. Mer än var tredje person som är yrkesarbetande inom byggindustrin (snickare, anläggningsarbetare och så vidare) har vibrationsskador.

Vilka risker finns i arbetslivet?

Beroende på ”vibrationsmängden” från varje verktygstyp eller modell så finns en laglig tid hur länge verktyget får användas av en anställd. Den begränsade användartiden gäller under 24 timmar. Vibrationsnivån ska finnas i verktygets manual. För vissa verktyg som vibrerar mycket, till exempel vissa bilningsmaskiner eller tigersågar, kan den dagliga användartiden vara så kort som 10–15 minuter. Tala med din chef och ditt skyddsombud om hur arbetet är planerat utifrån dessa regler. Om ni använder flera olika sorters verktyg under samma dag kan din arbetsledare lätt räkna ut flera olika kortare användartider så att de tillsamman inte överskrider de lagliga tiderna. I praktiken är det bra att ha god marginal till de lagliga användartiderna. Det minskar risken för skador ytterligare

Några exempel på vibrationsskador:

 • ”Vita fingrar”.
 • Att man blir fumlig i händerna.
 • Domningar och stickningar i fingrar och händer.
 • Minskad kraft i händerna.
 • Att man får svårt att känna skillnad på varmt och kallt.

Skador och besvär stannar kvar

Vi är olika känsliga för att bli skadade av hand-armvibrationer. Det finns tidsgränser för hur lång tid per dag en anställd får arbeta med ett visst verktyg. Men även om man håller sig inom den tillåtna tidsgränsen kan man tyvärr drabbas av skador. Ju mer man arbetar med vibrerande verktyg desto större är risken att drabbas av vibrationsskador.

Vibrationsskador kan uppkomma redan efter några års arbete med vibrerande verktyg. Det är vanligt att besvären bli långvariga och ibland kvarstående. Det är därför viktigt att man undviker att överskrida användartiderna

Alla kan drabbas av vibrationsskador och det finns ingen metod för att ta reda på om man är extra känslig.  Men om du har medfödda ”vita fingrar”, diabetes eller andra sjukdomar som gör att du har känsliga kärl och/eller nerver bör du undvika ett yrke där man arbetar mycket med handhållna vibrerande verktyg. Att till exempel vara kraftigt byggd, stark eller vältränad innebär inget skydd.

Vilka riskyrken finns?

Det är mycket vanligt att man använder handhållna vibrerande verktyg inom bygg- och anläggningsarbete, reparations- och tillverkningsindustrin och inom park- och fastighetsskötsel. Även inom tandvård och i skönhetsbranschen använder man verktyg som ger hand-armvibrationer.

Exempel på riskyrken: Gjutare, svetsare, plåtslagare, snickare, murare, golvläggare, VVS-montör, elektriker, anläggningsarbetare, fordonsmekaniker, tandläkare, tandtekniker, skönhets- och kroppsterapeuter.

Lagar och regler

Det finns lagar och regler för att vi ska få en bra arbetsmiljö. Arbetsgivaren har ansvar för att använda det faktaunderlag som finns för varje verktyg och planera arbetet så att användartiderna inte överskrids.

Arbetsgivaren är skyldig att ordna med en läkarundersökning, en så kallad medicinsk kontroll för dem som arbetar med vibrerande verktyg. Det gäller även när man är elev under utbildning.

Hur får man ett hållbart arbetsliv?

Det är viktigt att känna till vilka rättigheter man har som anställd och vilka skyldigheter arbetsgivaren har. Man kan ställa krav på att arbetsgivaren använder det faktaunderlag som finns för varje verktyg och planerar arbetet efter det.

Vad kan du göra själv?

 • Använd vibrerande verktyg så kort tid som möjligt.
 • Fråga efter hur lång tid verktygen kan användas per dag.
 • Använd verktygen på rätt sätt (håll i verktygets handtag).
 • Ta pauser och variera arbetet med moment som inte innebär att du utsätts för vibrationer.
 • Håll händerna torra och varma.
 • Var uppmärksam på om du får symtom. Prata med din chef.
 • Rök eller snusa inte (eftersom nikotin gör så att blodkärlen drar ihop sig lättare).

Senast ändrad 2022-10-11

Publicerad: 2020-08-25