Hand-armvibrationer

Här kan du läsa om hand-armvibrationer och risker i olika yrken

Vad är hand- armvibrationer?

Det finns många verktyg som vibrerar, till exempel vinkelslip, mutterdragare, borrmaskin eller sticksåg. När man håller i verktyget går vibrationerna över i handen och armen. Sådana vibrationer kallas hand-armvibrationer och kan ge skador i nerver, blodkärl, muskler och skelett.

I Sverige jobbar ungefär 400 000 personer med maskiner som ger hand-armvibrationer under minst en fjärdedel av arbetstiden. Mer än var tredje person som arbetar inom byggindustrin har vibrationsskador.

Vilka risker finns i arbetslivet?

Beroende på ”vibrationsmängden” från varje verktygstyp eller modell så finns en laglig tid hur länge verktyget får användas av en anställd. Den begränsade användartiden gäller under 24 timmar. Till exempel är en Tigersåg tillåten att använda under 8 minuter per 24 timmar. Användartiden ska finnas i manual på internet. Arbetsgivaren måste planera arbetet så att användartiderna inte överskrids. Tala med din chef och ditt skyddsombud om hur arbetet är planerat så att inte någon överskrider användartiderna. Om ni använder flera olika sorters verktyg under samma dag kan din arbetsledare lätt räkna ut flera olika kortare användartider så att de tillsamman inte överskrider de lagliga tiderna. I praktiken är det bra att ha god marginal till de lagliga användartiderna. Det minskar risken för skador ytterligare.

Några exempel på vibrationsskador:

 • ”Vita fingrar”.
 • Att man blir fumlig i händerna.
 • Domningar och stickningar.
 • Minskad kraft i händerna.
 • Att man får svårt att känna skillnad på varmt och kallt.

Skador och besvär stannar kvar

Vi är olika känsliga för att bli skadade av hand-armvibrationer. Det finns tidsgränser för hur lång tid per dag en anställd får arbeta med ett visst verktyg. Men även om man håller sig inom den tillåtna tidsgränsen kan man tyvärr drabbas av skador. Ju mer man arbetar med vibrerande verktyg desto större är risken att drabbas av en eller flera olika vibrationsskador.

Besvären stannar kvar efter att man har slutat använda vibrerande verktyg och de går oftast inte över. Det är inte bara den som jobbat länge med vibrerande verktyg som kan få problem utan även unga riskerar att drabbas. Det finns ingen behandling som gör att man kan bli av med besvären.

Det finns idag ingen metod för att ta reda på hur känslig just du är. Att till exempel vara kraftigt byggd, stark eller vältränad innebär inget skydd.

Om du har medfödda ”vita fingrar”, diabetes eller andra sjukdomar som gör att du har känsliga kärl och/eller nerver bör du välja ett yrke där man inte arbetar med handhållna vibrerande verktyg.

Vilka riskyrken finns?

Det är mycket vanligt att man använder handhållna vibrerande verktyg inom bygg- och anläggningsarbete, reparations- och tillverkningsindustrin och inom park- och fastighetsskötsel. Även inom tandvård och i skönhetsbranschen använder man verktyg som ger hand-armvibrationer.

Exempel på riskyrken: Gjutare, svetsare, plåtslagare, snickare, murare, golvläggare, VVS-montör, elektriker, anläggningsarbetare, fordonsmekaniker, tandläkare, tandtekniker, skönhets- och kroppsterapeuter.

Lagar och regler

Det finns lagar och regler för att vi ska få en bra arbetsmiljö. Arbetsgivaren har ansvar för att använda det faktaunderlag som finns för varje verktyg och planera arbetet så att användartiderna inte överskrids. Det är inte att verktyget vibrerar som orsakar skadorna. Skadorna uppstår eftersom verktygen inte har en isolering eller inbyggd dämpning utan direkt utsätter användarens händer och armar för skadlig påverkan.

Arbetsgivaren är skyldig att ordna med en läkarundersökning, så kallad medicinsk kontroll för dem som arbetar med vibrerande verktyg. Det gäller även när man är elev under utbildning.

Hur får man ett hållbart arbetsliv?

Det är viktigt att känna till vilka rättigheter man har som anställd och vilka skyldigheter arbetsgivaren har. Man kan ställa krav på att arbetsgivaren använder det faktaunderlag som finns för varje verktyg och planerar arbetet efter det.

Vad kan du göra själv?

 • Använd vibrerande verktyg så kort tid som möjligt.
 • Använd verktygen på rätt sätt (håll i verktygets handtag).
 • Ta pauser och variera arbetet med moment som inte innebär att du utsätts för vibrationer.
 • Håll händerna torra och varma.
 • Var uppmärksam på om du får symtom. Prata med din chef.
 • Rök eller snusa inte (eftersom nikotin gör så att blodkärlen drar ihop sig lättare).

Publicerad: 2020-08-25

Fotograf/Illustratör: Matton