Hand-armvibrationer

Här kan du läsa om hand-armvibrationer och risker i olika yrken

Vad är hand- armvibrationer?

Om du arbetar med en maskin som vibrerar utsätts du för det som kallas för hand-armvibrationer. Vibrationerna kan orsaka bestående skador i dina händer och armar. En vibrationsskada kan visa sig som att händerna domnar, du får stickningar i händerna, blir fumlig, blir svagare i händerna eller att du får svårare att känna skillnad på varmt och kallt. Du kan även få det som kallas ”vita fingrar”, att fingrarna vitnar när det är kallt.

Får du en vibrationsskada har du kvar besvären i händerna även när du slutat använda verktygen. Det är en stor risk att problemen blir kvar livet ut och det finns ingen behandling som gör att de läker.

Vi är olika känsliga för vibrationer, det finns idag ingen metod för att säga hur känslig just du är. Att till exempel vara kraftigt byggd eller vältränad innebär inget skydd mot att få en vibrationsskada. Har du någon sjukdom som påverkar dina kärl eller nerver kan du vara känsligare för vibrationer och ha en större risk att få en vibrationsskada. Till exempel ökar risken om du har diabetes eller medfödda ”vita fingrar”.

Det vanligaste är att en vibrationsskada uppstår efter att man arbetat med vibrerade verktyg under flera år, men du kan få en vibrationsskada redan efter några få år. Ju mer du arbetar med vibrerande verktyg desto större risk är det att du får ett eller flera problem med dina händer eller armar.

Bilmaskiner, mutterdragare och vinkelslipar är vanliga maskiner som orsakar skador, men även tandläkarborrar och grästrimmrar är exempel på maskiner som kan orsaka besvär. Alla maskiner som vibrerar kan orsaka skador om de används under för lång tid.

Vilka risker finns i arbetslivet?

En vibrationsskada kommer inte direkt, den ”smyger sig på”. Därför är det lätt att missa tidiga tecken på vibrations problem med händerna. Första tiden på jobbet märker du kanske inte att du börjar få en skada.

Vibrationsskador är tyvärr vanliga i yrken där man använder handhållna vibrerande verktyg och maskiner. Vibrerande verktyg används till exempel mycket inom bygg och anläggning, vid fordonstillverkning, på bilverkstäder, i tillverkningsindustri och vid parkarbete. Men även tandläkare och tandtekniker kan utsättas för hand-armvibrationer.

Lagar och regler

Det finns lagar och regler för hur handhållna vibrerande maskiner får användas i arbetet.

Din arbetsgivare är skyldig att planera arbetet så att risken för skador blir så liten som möjligt.

”Ju mer ett verktyg vibrerar desto kortare tid får din arbetsgivare planera att du ska använda det. För vissa verktyg som vibrerar mycket, till exempel en tigersåg, kan tiden vara så kort som 10 minuter per dag. Den tillåtna tiden per verktyg blir ännu kortare om din arbetsgivare planerar att du ska använda flera maskiner under samma dag.”

Din chef eller arbetsledare är också skyldig att tala om de risker som finns med de maskiner du använder i ditt jobb och vilka regler som gäller.

Finns det risk för att få vibrationsskador på din arbetsplats är din arbetsgivare skyldig att ordna med en särskild läkarundersökning.

  • Läkarundersökningen kallas medicinsk kontroll och riktar sig just till dig som arbetar med vibrerande maskiner. Det gäller även om du är elev under utbildning. Kontrollen innebär en möjlighet att upptäcka om du har, eller börjar få, tecken på vibrationsskador. Vid kontrollen räknas du som en patient i vården. Din arbetsgivare får inte reda på resultatet från din vibrationskontroll om du inte själv vill det.

Hur får du ett hållbart arbetsliv?

För att få ett hållbart arbetsliv behöver företaget du arbetar på följa lagar och regler och aktivt arbeta med att minska vibrationerna som deras anställda utsätts för.

  • Fråga din chef hur de har planerat arbetet med vibrerande maskiner. Hur länge får du använda de handhållna maskinerna per dag?
  • Använd inte maskinerna längre tid än den planerade tiden!
  • Vänd dig till ditt skyddsombud om din chef eller arbetsledare inte kan svara på hur länge du får använda maskinerna.
  • Gå på den medicinska kontrollen (läkarundersökningen) som din arbetsgivare anordnar.

Senast ändrad 2023-11-23

Publicerad: 2020-08-25

Fotograf/Illustratör: www.storyset.com