Lagar och regler

Här finns information om lagar och regler och krav från olika myndigheter när det gäller sjukdomstillstånd och risker i arbetslivet. Informationen vänder sig främst till olika professioner: vägledare, yrkeslärare, elevhälsan, arbetsförmedlare med flera. Än så länge finns det mest information om medicinska kontroller, men sidan kommer att uppdateras allteftersom.

Senast ändrad 2022-07-13

Publicerad: 2020-11-13