Kabinpersonal

Som flygvärdinna eller flygvärd kan du ha ett varierat arbetsschema som ligger under alla veckans dagar och dygnets alla timmar. Du ansvarar både för passagerarnas trivsel men också deras säkerhet ombord på flygplanet. Att både vara serviceinriktad i ditt möte med passagerarna och samtidigt kunna vara en beslutsam ledare om en nödsituation uppstår är viktiga egenskaper om du vill arbeta som kabinpersonal. I kabinpersonalens arbete ingår uppvärmning och servering av mat samt försäljning av taxfreevaror.

Vilka är riskerna?

  • Fysisk belastning– Kabinpersonal arbetar med tunga lyft i trånga utrymmen som kan innebära ogynnsamma arbetsställningar. I jobbet står och går man också långa stunder.
  • Arbetstider – Arbetet innebär ofta oregelbundna arbetstider som kan störa dygnsrytmen och medföra både hälsorisker och risker för olyckor. Något som kan störa dygnsrytmen ytterligare hos kabinpersonal är så kallad jetlag som kan uppstå då flera tidzoner korsas under ett arbetspass.
  • Joniserande strålning – Personalen har en ökad risk att utsättas för kosmisk strålning, speciellt vid längre flygningar på hög höjd.
  • Graviditet – Flera faktorer kan påverka fostret vid arbete som kabinpersonal så som strålning och obekväma arbetstider.

Förebygg och undvik

  • Fysisk belastning – Att från början lära sig bra arbetsteknik och ha tillgång till rätt arbetsutrustning minskar risken för besvär i muskler och leder. Det är även viktigt att ha bra skor vid ett stående och gående arbete  
  • Arbetstider – Man ska som kabinpersonal erbjudas läkarundersökning, så kallad medicinsk kontroll, om man arbetar natt, det vill säga minst tre timmar av dygnets arbetstimmar eller minst 1/3 av årsarbetstiden under perioden 22.00-06.00.
  • Joniserande strålning– EU har satt en referensnivå som reglerar hur mycket joniserande stålning som flygpersonal får utsättas för. Flygpersonalens strålningsdos ska regelbundet kontrolleras och ligger den nära eller över referensnivån ska arbetsschemat planeras om för att minska stråldosen.
  • Graviditet – Om du är kabinpersonal får du flyga till och med graviditetsvecka 15.

Vill du veta mer? 

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som kabinpersonal bör kontakta studie- eller yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola.

Senast ändrad 2024-06-17

Publicerad: 2024-06-17

Fotograf/Illustratör: www.storyset.com