Arbetsmiljörisker

I arbetslivet finns många hälsorisker, här kan du hitta information om bland annat kemisk exponering, buller, obekväma arbetstider och mycket mer. Sidorna kommer att uppdateras med nytt material allteftersom.

Buller

Om du arbetar i en miljö med höga ljud riskerar du att få hörselskador. Det kan vara en arbetsplats med konstant hög ljudnivå eller med enstaka höga smällar. Du kan bland annat få en hörselnedsättning, tinnitus (susningar, eller toner som ringer i öronen), bli extra ljudkänslig eller höra att ljudet förvrängs. Vi är olika känsliga för höga ljudnivåer, men det finns ingen metod som kan avgöra i förväg hur känslig just du är men du kan läsa mer på våran sida om buller (länk).

Kränkt?

Exempel på handlingar och beteenden som kan utgöra kränkande särbehandling är osaklig kritik, utskällningar, kränkande skämt, ryktesspridning och utfrysning. Att bli till exempel sakligt kritiserad, att inte få som man vill eller att bli beordrad att utföra arbetsuppgifter som man inte gillar är dock inte kränkande särbehandling. Kränkande särbehandling och mobbinng är vanliga problem i arbetslivet. Vi har mer information här (länk).

Hur får man ett hållbart arbetsliv?

Det är viktigt att känna till vilka rättigheter man har som anställd och vilka skyldigheter arbetsgivaren har. Man kan ställa krav på att arbetsgivaren använder det faktaunderlag som finns för varje verktyg och planerar arbetet efter det.

Det handlar också om att arbetsgivaren har ett förebyggande arbete där man i förväg tänker till om hur riskerna ser ut. Exempelvis kan det handla om att man har tydliga säkerhetsrutiner, att man skriver avvikelserapporter när det uppstår händelser.

Det finns mer information på hur du kan få ett hållbart arbetsliv både här på våra sidor om arbetsmiljörisker, men även på sidorna om olika yrken och i vår hälsoguide

 

 

 

Citatgrön.png"Det finns lagar och regler för att vi ska få en bra arbetsmiljö. Arbetsgivaren har ansvar för att bedöma om det finns hälsorisker och att göra vad som behövs för att ta bort eller minska risken för ohälsa"