Handintensivt arbete

Vad är handintensivt arbete? 

Handintensivt arbete är som det låter intensivt arbete med händerna som innebär ”ihållande snabba handledsrörelser mot ledens ytterlägen i kombination med kraft”. 

Vilka risker finns? 

Långvarigt handintensivt arbete, det vill säga snabba handledsrörelser i kombination med kraft, kan ge upphov till olika besvär i exempelvis hand, arm, axel eller nacke. Ett exempel på besvär är karpaltunnelsyndrom (för mer information om karpaltunnelbesvär se faktaruta nedan). 

Vilka riskyrken finns? 

Handintensivt arbete kan förekomma i många olika branscher, exempel på branscher där handintensivt arbete förkommer är bland annat: slakteri/styckning, montering, bygg och städ.  Arbetsgivaren måste alltid göra en riskbedömning om arbetet innebär någon risk för besvär.  

Lagar och regler 

Om i en riskbedömning visar att det förekommer handintensivt arbetet som kan ge upphov till skador ska arbetsgivaren i första hand genomföra åtgärder för att minska risken för besvär. Åtgärderna kan till exempel vara att ändra tiden man arbetar med ett visst arbetsmoment, ordna med hjälpmedel eller att ändra arbetssätt. Finns det trots åtgärder en risk för besvär  ska arbetsgivaren erbjuda en medicinsk kontroll hos företagshälsovården. För mer information om medicinska kontroller kan du läsa här.

Hur får man ett hållbart arbetsliv 

En väg till ett hållbart arbetsliv är det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket innebär att arbetsmiljön riskbedöms och risker åtgärdas. Som arbetstagare är det viktigt att du uppmärksammar arbetsgivaren på saker som kan vara extra belastande eller skadliga och att du följer rutiner, använder de hjälpmedel och eventuell skyddsutrustning som finns.  

Dessutom så är det viktigt att du håller dig i god form. Fysisk aktivitet påverkar hälsan positivt och ger dig förutsättning för både ett hållbart arbetsliv men också ett hållbart liv. Livet är så mycket mer än bara arbete.