Handintensivt arbete

Vad är handintensivt arbete?

Handintensivt arbete är som det låter intensivt arbete med händerna som innebär ”ihållande snabba handledsrörelser mot ledens ytterlägen i kombination med kraft”. Risk kan uppstå både där kraften är låg men rörelserna är snabba och där kraften är hög men man gör långsammare rörelser.

Vilka risker finns?

Långvarigt handintensivt arbete kan ge upphov till olika besvär i exempelvis hand, arm, axel eller nacke. Ett exempel på besvär är karpaltunnelsyndrom (för mer information om karpaltunnelbesvär se faktaruta nedan).

Vilka riskyrken finns?

Handintensivt arbete kan förekomma i många olika branscher, exempel är bland annat: montering, bygg, städ och slakteri/styckning.  Arbetsgivaren måste alltid göra en riskbedömning för att upptäcka om arbetet innebär någon risk för besvär.

Lagar och regler

Om en riskbedömning visar att det förekommer handintensivt arbetet som kan ge upphov till besvär ska arbetsgivaren i första hand genomföra åtgärder för att minska risken för besvär. Åtgärderna kan till exempel vara att ändra arbetssätt, minska arbetstakten, minska tiden man arbetar med ett visst arbetsmoment eller ordna med hjälpmedel. Finns det trots åtgärder en risk för besvär ska arbetsgivaren anordna en medicinsk kontroll hos företagshälsovården. Detta är för att upptäcka tidiga tecken på besvär. För mer information om medicinska kontroller kan du läsa här.

Hur får man ett hållbart arbetsliv

En väg till ett hållbart arbetsliv är det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket innebär att arbetsgivaren ska riskbedöma arbetsmiljön och att risker som upptäcks åtgärdas. Som arbetstagare är det viktigt att du uppmärksammar arbetsgivaren på saker som kan vara extra belastande eller skadliga och att du följer rutiner, använder de hjälpmedel och eventuell skyddsutrustning som finns.

Dessutom så är det viktigt att du håller dig i god form. Fysisk aktivitet påverkar hälsan positivt och ger dig förutsättning för både ett hållbart arbetsliv men också ett hållbart liv. Livet är så mycket mer än bara arbete.

Senast ändrad 2023-02-02

Publicerad: 2021-10-28