Bilplåtslagare

Bilplåtslagaren lagar krockade och skadade fordon, Ibland lagar de skador och ibland gör de helt nya plåtar. Arbetet avslutas ofta med att den lagade eller nya delen lackeras.

Vilka är riskerna?  

 • Allergiframkallande ämnen När man skär och svetsar i lackad plåt och plast frigörs gaser som kan irritera luftvägarna. Flera av gaserna kan till exempel orsaka astma. Lackerna kan innehålla isocyanater, som är mycket irriterande för luftvägarna. Besvären kan börja med nästäppa, irriterade ögon och svårt att andas. Ibland uppträder symptomen först när man har kommit hem från jobbet.
 • Kemiska ämnen - Att jobba som bilplåtslagare innebär hög risk för att få eksem eftersom man blir smutsig och hanterar oljor och starka rengöringsmedel.
 • Vibrationer - Hand-armvibrationer kommer från maskiner som man håller med ett kraftigt handgrepp, till exempel slående mutterdragare. Det kan vara påfrestande för händerna och armarna och man kan få besvär som domningar och stickningar i händerna.
 • Buller - Det kan bullra högt, både från maskiner och när man slår ut exempelvis bucklor i plåt vilket kan ge hörselskador. 
 • Fysisk belastningNär man arbetar med att rikta, svetsa och byta detaljer kan det innebära att man arbetar med framåtböjd rygg, armar över axelhöjd eller huksittande. Ofta håller man i maskiner och verktyg så som plåtsaxar.

Så här kan du förebygga problem  

Om du har astma så kommer du inte att kunna arbeta som bilplåtslagare eftersom du oftast utsätts för isocyanater. Om du har astma är det förbjudet för dig att ha arbetsuppgifter där det kan förekomma isocyanater. Om du har eller har haft astma eller eksem när du var liten (atopiskt eksem, böjveckseksem) bör du tänka dig för innan du bestämmer dig för att bli bilplåtslagare. Har du haft handeksem tidigare kan jobbet göra att det kommer tillbaka. Diskutera med din läkare vad som gäller för dig. 

 • Allergiframkallande ämnen - Se till att skydda dig mot svetsgaserna genom att använda andningsskydd, en så kallad friskluftsmask ger bäst skydd. Om du arbetar med den isocyanater måste arbetsgivaren ordna meden så kallad medicinsk kontroll för att förhindra att du blir sjuk. Det innebär att du kan få träffa en läkare som undersöker dig för att se om du kan få ett tjänstbarhetsintyg.
 • Kemiska ämnen - Smörj händerna med en mjukgörande oparfymerad kräm före och efter jobbet och på raster. Använd skyddshandskar så ofta som möjligt. 
 • Handintensivt arbete - Arbetet som plåtslagare kan klassas som handintensivt, i sådana fall ska din arbetsgivare anordna en så kallad medicinsk kontroll. Det innebär regelbundna undersökningar för att förhindra att du skadas av det handintensiva arbetet. 
 • Vibrationer - Undvik att arbeta med vibrerande maskiner under långa stunder. Ta pauser och dela upp arbetet med vibrerande maskiner under dagen. Om du arbetar med vibrerande maskiner måste arbetsgivaren ordna med en så kalladmedicinsk kontrollDet innebär regelbundna undersökningar av läkare för att förhindra att du skadas av vibrationerna. När vibrerande verktyg används är det viktigt att viktigt att ta reda på hur lång tid verktyget kan användas utan att det överskrider de gränser som finns uppsatta av Arbetsmiljöverket. Om du har en sjukdom som påverkar muskler eller nerver, till exempel diabetes är det extra viktigt att du har koll på att de verktyg som du använder inte överskrider begränsningen som finns för vibrationer. 
 • Buller - Använd hörselskydd.
 • Fysisk belastning – Genom att arbetsgivaren planerar arbetet så att arbetshöjden kan anpassas och att det finns arbetshjälpmedel så att långa perioder med framåtböjd rygg, armar över axelhöjd eller huksittande undviks minskar belastningen. Arbetet som bilplåtslagare kan innebära att man ska erbjudas medicinsk kontroll för handintensivt arbete.  Läs mer under Muskel och ledbesvär

Vill du veta mer? 

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som bilplåtslagare bör du kontakta studie-och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

Senast ändrad 2024-06-25

Publicerad: 2020-05-14

Fotograf/Illustratör: www.storyset.com