Verkstadsarbetare

Verkstadsarbetare kan vara verksamma i olika branscher och jobba på olika sorters företag. Som verkstadsarbetare har man olika arbetsuppgifter, till exempel manuell bearbetning som fräsning, kapning samt montering, vilket gör att man beroende på arbetsuppgifter kommer i kontakt med olika saker som vibrationer och kemikalier.

Vilka är riskerna

  • Vibrationer - Hand-armvibrationer kommer från maskiner som man håller med ett kraftigt handgrepp, till exempel slående mutterdragare och slipmaskiner. Det kan vara påfrestande för händerna och armarna och man kan få besvär som domningar och stickningar i händerna. När vibrerande verktyg används är det viktigt att viktigt att ta reda på hur lång tid verktyget kan användas utan att det överskrider de gränser som finns uppsatta av Arbetsmiljöverket. Om du har en sjukdom som påverkar muskler eller nerver, till exempel diabetes är det extra viktigt att du har koll på att de verktyg som du använder inte överskrider begränsningen som finns för vibrationer.
  • Allergiframkallande ämnen - När man svetsar uppstår svetsgaser som kan irritera luftvägarna. I vissa fall kan det leda till man får astma. Andra ämnen kan även uppstå vid bearbetning av metalliskt material som vid slipning och kapning. Billack kan innehålla isocyanater som frigörs när den utsätts för värme, till exempel när man slipar en lackad yta. Isocyanater är skadliga och man kan till exempel få nästäppa, irriterade ögon och svårigheter att andas, även när man kommit hem från jobbet.
  • Kemiska ämnen - Att jobba som verkstadsarbetare innebär hög risk för att få eksem eftersom man kan bli smutsig i händerna och dessutom kan man arbeta med oljor och starka rengöringsmedel.
  • Buller - Det kan bullra högt, både från maskiner och vid arbete.

Så här kan du förebygga problem

Om du har eller har haft astma eller eksem när du var liten (atopiskt eksem, böjveckseksem) bör du tänka dig för innan du bestämmer dig för att bli mekaniker. Har du haft handeksem tidigare kan jobbet göra att eksemet kommer tillbaka. Om du har astma är det förbjudet för dig att ha arbetsuppgifter där det kan förekomma isocyanater.

  • Vibrationer - Undvik att arbeta med vibrerande maskiner under långa stunder. Ta pauser och dela upp arbetet med de vibrerande maskinerna under dagen. Om du arbetar med vibrerande maskiner måste arbetsgivaren ordna med en så kallad medicinsk kontroll. Det innebär regelbundna undersökningar av läkare för att förhindra att du skadas av vibrationerna.
  • Allergiframkallande ämnen - Se till att skydda dig från allergiframkallande ämnen vid bearbetning av metall eller liknande material genom borrning, hyvling, svarvning, fräsning, slipning, svetsning etcetera genom att använda andningsskydd, en så kallad friskluftsmask. Om du kommer i kontakt med isocyanater måste arbetsgivaren ordna med en medicinsk kontroll för att förhindra att du blir sjuk. Det innebär att du kan få träffa en läkare som undersöker dig för att se om du kan få ett tjänstbarhetsintyg.
  • Kemiska ämnen - Det finns stor risk för att få eksem eftersom man blir smutsig, hanterar oljor och starka rengöringsmedel. Använd i största möjliga utsträckning skyddshandskar för att inte komma i kontakt med olika ämnen som kan irritera huden.
  • Buller - Använd hörselskydd.