Veterinär

Veterinär arbetar med djursjukvård, både förebyggande och behandling av sjuka djur. Djuren kan vara sällskapsdjur, djur som finns inom lantbruket, hästar, eller djur i djurparker. Som veterinär kan man också arbeta med livsmedelshygien, forskning, utbildning och rådgivning.

Vilka är riskerna?

 • Allergiframkallande ämnen – Veterinärer riskerar utveckla allergi mot djuren. Näsan kan börja rinna, ögonen klia och det kan bli svårt att andas.
 • Skaderisk - Vid arbete med större djur kan det finnas en risk för att bli sparkad eller stångad. Djur kan också bitas och klösas. Vissa sjukdomar kan också överföras från djur till människa.
 • Våtarbete – Veterinären tvättar händerna ofta eftersom hygien är viktigt. Flitig kontakt med tvål och vatten gör att man kan få eksem. Huden blir torr, röd och fjällig med sprickor och blåsor som kliar. Som veterinär kan man även behöva använda handskar en stor del av dagen. Täta handskar i plast eller gummi kan irritera huden och ibland framkalla allergier.
 • Kemiska ämnen, strålning – Under utbildningen och som färdig veterinär kan man komma i kontakt med giftiga, allergiframkallande och/eller ämnen som kan irritera ögon, hud eller luftvägar.
  Veterinärer gör röntgenundersökningar och kan då utsättas för joniserande strålning (röntgenstrålning).
 • Buller – Vid användning av en behandlingsmetod som kallas stötvågsbehandling (se nedan för mer information) uppstår höga ljudimpulser som kan skada hörseln.

Förebygg och undvik

Om du har astma och/eller är allergisk, eller har haft böjveckseksem (atopiskt eksem) när du var liten bör du tänka dig för innan du bestämmer dig för att utbilda dig till veterinär. Det är svårt att skydda sig från risken att bli allergisk mot djuren eftersom det ingår i jobbet att ta hand om dem. Arbetsuppgifterna gör att eksem och astma kan komma tillbaka eller förvärras. Du kan bli tvungen att byta yrke helt och hållet. Diskutera med din läkare vad som gäller för dig. 

 • Skaderisker – Det är viktigt att hantera djuren på ett säkert sätt. För att undvika sjukdomar så bör man se över sitt vaccinationsskydd till exempel mot stelkramp.
 • Våtarbete - Använd en mjukgörande handkräm flera gånger om dagen. Smörj in händerna ofta. Använd oparfymerad hudkräm före och efter arbetsdagen och på raster. 
 • Kemiska ämnen, strålning - Använd handskar för att undvika hudkontakt med skadliga kemiska ämnen. Det är viktigt att välja rätt sorts handskar. Om det är möjligt kan du använda bomullsvantar inuti handskarna för att undvika eksem som kan orsakas av fukt som uppkommer i täta handskar. Om du arbetar med till exempel joniserande strålning måste arbetsgivaren ordna en så kallad medicinsk kontroll för att förhindra att du blir sjuk. Det innebär att du får träffa en läkare som undersöker dig, gör tester och tar eventuella prover. En läkare måste också bedöma om du är frisk och har lämpliga förutsättningar för yrket, en så kallad tjänstbarhetsbedömning. 
 • Buller – Använd hörselskydd när det behövs.

Medicinsk kontroll

I vissa arbetsuppgifter finns det risker, till exempel, damm, starkt allergiframkallande ämnen eller vibrationer från maskiner. Eller så är det viktigt att man inte blir sjuk så under sitt arbete för att det kan utgöra en fara för ens arbetskamrater eller allmänheten. I båda fallen måste arbetsgivaren ordna med en så kallad medicinsk kontroll av den som ska utföra arbetet. Det innebär att man får träffa en läkare som undersöker en och gör en bedömning om man av medicinska eller andra skäl får utföra arbetsuppgiften. Om svaret är ja, får man ett så kallat tjänstbarhets-intyg eller behörighet.

En person som inte har sådant tjänstbarhetsintyg eller som inte har behörighet får enligt lagen inte arbeta med den aktuella arbetsuppgiften (eller kan inte påbörja utbildningen).

Den medicinska kontrollen är till för att ta reda på om den undersökte av hälsoskäl bör utföra arbetet och har tillräckliga fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet. 

För mer info se sidan om medicinska kontroller.

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling används vid ett antal olika ortopediska diagnoser. Behandlingen triggar inflammationsfasen vilket påskyndar och underlättar läkningsprocessen. Stötvågsbehandling ger också en ökad cirkulation, smärtlindring, olika tillväxtfaktorer frigörs (skadan läker snabbare) och med hjälp av tryckvågor slås inlagrade kalkbildningar sönder och kan transporteras bort av kroppen.

Senast ändrad 2022-10-10

Publicerad: 2022-05-21

Fotograf/Illustratör: www.storyset.com