Plattsättare

Att ha känsla för färg och form och vara noggrann är bra när du klär väggar och golv med kakel och klinker. Du förbereder med spackel som kan innehålla irriterande ämnen och skär till plattor. Om du haft problem med handeksem tidigare kan det hända att det kommer tillbaka.

Vilka är riskerna?

  • Damm - Plattsättare utför många arbetsmoment som är dammiga, till exempel underarbete där man river och bygger upp på nytt eller när man skär plattor. Det kan vara irriterande för luftvägarna och dammet kan utlösa astma. Murbruk och spackel torkar ut och irriterar huden och krom i cement kan orsaka allergiskt kontakteksem.
  • Kemiska ämnen - Plattsättaren spacklar och bestryker väggar och golv med material som ska hålla fukten borta innan kakel eller klinkerplattor sätts fast. Både fogmassa och sättbruk är frätande och irriterande för huden. Spacklet innehåller konserveringsmedel som är allergiframkallande och kan orsaka allergiskt eksem. 
  • Våtarbete och nötande arbete -  Murbruket är vått och arbetet nöter på händerna. Det kan leda till handeksem. Då blir huden torr, röd och fjällig med sprickor och blåsor som kliar. Man kan även fåeksem av att arbeta länge med täta handskar 

Så här kan du förebygga problem 

Om du har haft handeksem eller hade så kallat böjveckseksem när du var liten bör du tänka dig för innan du bestämmer dig för att bli plattsättare. Arbetsuppgifterna är påfrestande för huden och eksem kan komma tillbaka eller bli sämre. Diskutera med din läkare vad som gäller för dig. 

  • Damm – Använd andningsskydd med rätt sorts dammfilter.  
    Om du kommer att utsättas för damm med asbest måste arbetsgivaren ordna med en så kallad medicinsk kontroll. Det innebär att du kan få träffa en läkare som undersöker dig och som kan utfärda ett tjänstbarhetsintyg.
  • Buller - Använd hörselskydd för att skydda dig mot höga ljudnivåer.
  • Fysisk belastning - I alla yrken finns det risk för belastningsskador. För att minimera risken att utveckla skador i kroppen ska man som arbetstagare ges möjlighet till att få information om hur man belastar kroppen skonsamt, hur arbetshjälpmedel används och möjlighet till att (förutom raster) ta det man kallar mikropauser i arbetet. Som plattsättare är det bra att genomföra pausrörelser och räta på kroppen flera gånger per dag. Det är även viktigt att ha bra arbetsskor vid ett stående och gående arbete. För mer information om kroppen, läs under rörelseapparaten.
  • Nötande arbete - Använd skyddshandskar när det är möjligt. Om handskarna ska skydda mot väta bör de vara av plast- eller gummimaterial. Använd bomullsvantar inuti täta handskar för att undvika eksem. Smörj in händerna ofta. Använd oparfymerad hudkräm före och efter arbetsdagen och på raster.  

Vill du veta mer?  

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna för allergi, astma och eksem inom jobbet som plattsättare bör kontakta studie- eller yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola.  

Senast ändrad 2023-06-02

Publicerad: 2020-05-15