Träarbetare (snickare)

Yrket träarbetare kallades tidigare snickare. Den nya benämningen avser ett hantverksjobb som omfattar medverkan i hela byggprocessen, från gjutning av byggformar till montering av skåp etc. Träarbetaren utgår nästan alltid från en ritning och ritningsläsning är därför en viktig del av jobbet. Som träarbetare kan du också arbeta i trävaruhus med försäljning. Det är ett kreativt och praktiskt yrke där du arbetar med dina händer och använder olika maskiner och handhållna maskiner.

Vilka är riskerna? 

  • Vibrationer – Vibrationer från handhållna maskiner som man håller med ett kraftigt handgrepp, till exempel sågar, borrar och fräsar påverkar muskler, nerver och kärl i händerna och underarmarna. Vibrationsskadorna kan bli kroniska och smärtsamma och göra att händernas funktion försämras.
  • Handintensivt arbete och fysisk belastning – I bland kan arbetet innebära fysisk belastning med bland annat statiska arbetspositioner, arbete med armarna över axelhöjd och under knähöjd. Handintensivt arbete kan förekomma vilket kan påverka nerver, senor, leder och muskler i handled, armbåge, skuldra (axlar) eller nacke. Det kan orsaka ihållande värk och domningar eller andra besvär. 
  • Damm och allergiframkallande ämnen -  Trädamm är irriterande för luftvägarna och kan ge upphov till rinit och astma. Ämnen från vissa träslag är allergiframkallande och kan orsaka cancer.
  • Buller -Snickare och träarbetare använder maskiner som bullrar och som kan skada hörseln. Om man har en hörselskada kan det vara svårt att höra vad kollegor säger och till exempel uppmärksamma varningar, vilket kan vara farligt på en byggarbetsplats.    

Förebygg och undvik 

I det fall du redan har besvär i händer och armar, kan det medföra ökad känslighet för vibrationer. Om du har en hörselskada, allergi, astma och/eller hade eksem när du var liten, bör du också tänka dig för innan du bestämmer dig för att utbilda dig till snickare. Rådgör med din läkare hur arbetet skulle fungera för dig.

  • Hand- och armvibrationer Arbetsgivaren har ansvar din arbetsmiljö och för att det görs en bedömning av varje verktyg. Om du arbetar med vibrerande maskiner måste arbetsgivaren ordna med regelbundna så kallade medicinska kontroller. Vid en sådan kontroll undersöker en läkare att din kropp klarar av att arbeta med sådana handhållna maskiner. När vibrerande verktyg används är det viktigt att viktigt att ta reda på hur lång tid verktyget kan användas utan att det överskrider de gränser som finns uppsatta av Arbetsmiljöverket. Om du har en sjukdom som påverkar muskler eller nerver, till exempel diabetes är det extra viktigt att du har koll på att de handhållna maskiner som du använder inte överskrider begränsningen som finns för vibrationer. 
  • Damm och allergiframkallande ämnen – Städa bort trädamm och sågspån medan du arbetar och använd metoder som inte orsakar damm. Det är bättre att suga bort trädamm i stället för att sopa och blåsa bort det. Städa aldrig med tryckluft! Arbeta utomhus om du kan. Använd lämpligt andningsskydd anpassat för trädamm och terpener vid dammande moment. Se till att vara slätrakad så att masken sluter tätt om ansiktet och ha alltid på masken så länge du är inne i en dammig miljö. Använd täckande arbetskläder för att skydda huden mot terpenerna i trädamm.
  • Buller - Använd alltid hörselskydd när du arbetar i buller, även när du är i närheten av andra som utför bullrigt arbete. 
  • Handintensivt arbete och fysisk belastning - Om arbetet bedöms vara handintensivt ska din arbetsgivare anordna en så kallad medicinsk kontroll (se nedan). Det innebär regelbundna undersökningar för att förhindra att du skadas av det handintensiva arbetet. 

Vill du veta mer? 

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som snickare och träarbetare bör kontakta eller studie- eller yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

Medicinsk kontroll

I vissa arbetsuppgifter finns det risker, till exempel, damm, starkt allergiframkallande ämnen eller vibrationer från maskiner. Eller så är det viktigt att man inte blir sjuk så under sitt arbete för att det kan utgöra en fara för ens arbetskamrater eller allmänheten. I båda fallen måste arbetsgivaren ordna med en så kallad medicinsk kontroll av den som ska utföra arbetet. Det innebär att man får träffa en läkare som undersöker en och gör en bedömning om man av medicinska eller andra skäl får utföra arbetsuppgiften. Om svaret är ja, får man ett så kallat tjänstbarhets-intyg eller behörighet.

En person som inte har sådant tjänstbarhetsintyg eller som inte har behörighet får enligt lagen inte arbeta med den aktuella arbetsuppgiften (eller kan inte påbörja utbildningen).

Den medicinska kontrollen är till för att ta reda på om den undersökte av hälsoskäl bör utföra arbetet och har tillräckliga fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet. 

För mer info se sidan om medicinska kontroller.

Senast ändrad 2024-05-30

Publicerad: 2020-05-15