Astma

Här kan du läsa om astma och risker i olika yrken.

Vad är astma?

Astma är en inflammation i luftrören och kan vara allergisk eller icke allergisk. Den allergiska astman beror på allergi mot olika ämnen. Den icke allergiska astman kan bero på infektioner eller att man utsatts för irriterande ämnen i miljön.  Andnöd, hosta och slem är typiska symtom på astma.

Ungefär var tionde person i Sverige har astma, både bland barn och vuxna, fler och fler drabbas.

Bland vuxna som har astma beror cirka 10-15 procent på arbetsmiljön. 

Länk: Läs mer om astma på www.vardguiden.se

Vilka risker finns i arbetslivet?

När man har astma reagerar luftrören lättare än normalt på retningar, till exempel kemikalier, partiklar, rökning, kyla och fysisk ansträngning.

Om man har haft astma som barn ökar risken att få astmasymtom som vuxen när man utsätts för irriterande ämnen i arbetet. Då finns risken att astman stannar kvar och försämras.

Den som har allergisk astma kan reagera på mjöl, vissa livsmedel (skaldjur, fisk, nötter och jordnötter), djur, latex i skyddshandskar, pollen, trädamm, vissa härdplaster, blekmedel och vissa lösningsmedel med mera.

Om man röker kan astman förvärras. 

Vilka riskyrken finns?

Många yrken riskerar att orsaka och förvärra symtomen hos en person med astma. Hur svår astma man har och hur mycket man utsätts för irriterande ämnen har också betydelse för hur mycket besvär man får. 

Exempel på yrken som kan innebära risker om du har astma:

Hur får man ett hållbart arbetsliv?

Välj ett yrke där du inte utsätts för skadliga exponeringar. Det minskar risken att få astmasymtom av arbetet och ökar dina chanser att arbeta kvar och få ett hållbart arbetsliv.

Genom att använda rätt teknisk skyddsutrustning på arbetsplatsen kan du som har astma i viss mån i skydda dig från att utsättas för vissa irriterande ämnen.

Lagar och regler

Arbetsgivaren har ansvar för att bedöma om arbetet innebär hälsorisker och att göra vad som behövs för att ta bort eller minska riskerna.

För vissa arbeten finns ändå risker. Den som har astma får till exempel inte arbeta med vissa typer av härdplaster (=plast som efter härdning inte kan smältas, dvs. omformas) eller utsättas för stark rök.  Då är arbetsgivaren skyldig att ordna med medicinsk kontroll/prövning. Kravet gäller även om man är elev under utbildning.   

Medicinsk kontroll

I vissa arbetsuppgifter finns det risker, till exempel, damm, starkt allergiframkallande ämnen eller vibrationer från maskiner. Eller så är det viktigt att man inte blir sjuk så under sitt arbete för att det kan utgöra en fara för ens arbetskamrater eller allmänheten. I båda fallen måste arbetsgivaren ordna med en så kallad medicinsk kontroll av den som ska utföra arbetet. Det innebär att man får träffa en läkare som undersöker en och gör en bedömning om man av medicinska eller andra skäl får utföra arbetsuppgiften. Om svaret är ja, får man ett så kallat tjänstbarhets-intyg eller behörighet.

En person som inte har sådant tjänstbarhetsintyg eller som inte har behörighet får enligt lagen inte arbeta med den aktuella arbetsuppgiften (eller kan inte påbörja utbildningen).

Den medicinska kontrollen är till för att ta reda på om den undersökte av hälsoskäl bör utföra arbetet och har tillräckliga fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet. 

För mer info se sidan om medicinska kontroller.

Senast ändrad 2023-06-02

Publicerad: 2020-08-25

Fotograf/Illustratör: Storyset