Bilrekonditionerare

försäljning eller uthyrning. I arbetet ingår det att du tvättar och polerar personbilar, bussar och lastbilar, även rengöring av fordonet inuti som inredning och mattor ingår. Ibland innebär arbetet saneringsjobb av olycks- och brandskadade, vattenskadade och nersmutsade fordon. Utbildning till bilrekonditionerare sker oftast på arbetsplatsen. Du arbetar på företag som utför service-, reparations- och rekonditioneringstjänster som till exempel bilfirmor och biluthyrningsföretag.

Vilka är riskerna?

  • Kemiska ämnen och våtarbete – Du arbetar med olika typer av kemiska ämnen som finns i rengöringsmedel, vaxer och . Arbetet med dessa kemiska ämnen kan pågå under flera timmar. Beroende på vad som ska åtgärdas är dessa kemikalier olika starka och kan vara irriterande för luftvägarna och huden. Att jobba som bilrekonditionerare innebär en risk för att få eksem eftersom du hanterar starka rengöringsmedel och även vatten.
  • Vibrationer –  Hand-armvibrationerkommer från maskiner som du håller med ett kraftigt handgrepp, till exempel olika poler- och slipmaskiner. Det kan vara påfrestande för händerna och armarna och man kan få besvär som domningar och stickningar i händerna.
  • Buller – Det kan bullra både från maskiner som du själv använder eller från andra som arbetar bredvid dig, vilketkan ge hörselskador.  
  • Fysisk belastning - belastas en hel del i arbetet.  Arbetet utförs också till stor del med framsträckta armar och ibland framåtböjd rygg vilket ger belastning på rygg, axlar, skuldra och nacke.

Förebygg och undvik 

Om du har astma och/eller är allergisk, eller har haft böjveckseksem (atopiskt eksem) när du var liten bör du tänka dig för innan du bestämmer dig för att utbilda dig till bilrekonditionerare. Diskutera med din läkare vad som gäller för dig.

  • Kemiska ämnen och våtarbete – Använd skyddskläder, handskar, andningsskydd och skyddsglasögon. Smörj händerna med en mjukgörande oparfymerad kräm före och efter jobbet och på raster.
  • Vibrationer – Undvik att arbeta med vibrerande maskiner under långa stunder. Ta pauser och dela upp arbetet med vibrerande maskiner under dagen. Om du arbetar med vibrerande maskiner måste arbetsgivaren ordna med regelbundna så kallade medicinska kontroller.Vid en sådan kontroll undersöker en läkare att din kropp klarar av att arbeta med sådana verktyg. Om du har en sjukdom som påverkar muskler eller nerver, till exempel diabetes är det extra viktigt att du har koll på att de verktyg som du använder inte överskrider begränsningen som finns för vibrationer. 
  • Buller – Använd hörselskydd.
  • Fysisk belastning - Arbetet som bilrekonditionerare kan klassas som handintensivt. Om arbetet bedöms som handintensivt ska din arbetsgivare anordna en så kallad medicinsk kontroll. Det innebär regelbundna undersökningar för att förhindra att du skadas av det handintensiva arbetet

Vill du veta mer?

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som bilrekonditionerare bör kontakta eller studie- och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola.

Senast ändrad 2024-05-02

Publicerad: 2024-05-02

Fotograf/Illustratör: www.storyset.com