Buss- och taxiförare

Buss-och taxiföraryrket kan beskrivas av många förare som ett fritt och trevligt arbete där man ständigt möter nya människor. Yrket innebär många sociala kontakter och stort ansvar för människors säkerhet. Det är ett socialt serviceyrke men kan vara stressigt då man samtidigt måste köra säkert och ständigt anpassa sig till nya situationer. Turerna kan vara både långa och korta. Arbetet kan ske i storstad eller glesbygd.

Vilka är riskerna

  • Hot och våld: Eftersom man möter nya människor dagligen så kan det kan det uppstå situationer med risker för hot och våld. Detta är vanligt förekommande inom yrket och kan bero på drog-och alkoholpåverkade kunder.
  • Arbetstider - Yrket kan vara stressigt då man ska vara i tid och det kan innebära många- och långa arbetspass per arbetsdag. Nattarbete kan förekomma i yrket och det finns regler kring det, medicinska kontroller ska genomföras för dig som arbetar natt. Detta tillsammans kan resultera i mycket stillasittande samt dåliga- och oregelbundna kostvanor.
  • Fysisk belastning - Arbetet är till stor del stillasittande. Tyngre inslag kan förekomma så som lyft av bagage i/ur bil eller vid persontransporter vilket kan ge belastning på ryggen.

Förebygg och undvik

Yrket innebär stort ansvar och många risker, men huvudansvaret ställs på arbetsgivaren som ska förebygga arbetsmiljörisker och se till att buss-och taxiförare har en bra arbetsmiljö. Det finns begränsningar i för vilka som får arbeta som yrkesförare se informationen om medicinska kontroller utfärdade av Transportstyrelsen  (länk).

  • Hot och våld - Arbetsgivaren ska förebygga risken för hot och våld.
  • Arbetstider - Det finns regler avseende pauser, måltider, skiftarbete och nattarbete som ska följas. Tänka på att ta regelbundna pauser, om möjligt mellan turerna och undvika många- och långa arbetspass.
  • Fysisk belastning - Utnyttja pauserna för att röra på dig som variation till Du ska få möjlighet via arbetsgivaren att träna in en skonsam teknik för att hantera lyft av bagage och för att hjälpa personer vid färdtjänsttransporter.

Vill du veta mer?

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som Buss- och taxiförare bör kontakta studie- eller yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

Senast ändrad 2024-05-02

Publicerad: 2024-05-02

Fotograf/Illustratör: www.storyset.com