Tandtekniker

Som tandtekniker gör du tandproteser och tandställningar till tandläkarens patienter. Att vara händig och noggrann är bra egenskaper i detta hantverksyrke. Du arbetar i olika material som guld, porslin, titan eller plast. Kemiska ämnen och damm i luften kan göra att vissa får besvär med eksem eller astma.

Vilka är riskerna?

  • Vibrationer - Tandtekniker arbetar lång tid med vibrerande verktyg som  till exempel poler- och slipmaskiner. Så kallade hand-armvibrationer påverkar muskler, nerver och kärl i händerna och underarmarna. Vibrationsskador kan bli kroniska och leda till smärta och försämra funktionen i händerna.
  • Kemiska ämnen och allergiframkallande ämnen – Tandvårdsmaterial och snabblim som används för att bygga till exempel proteser är ofta gjorda av olika typer av plaster. Plasterna avger isocyanater till luften, bland annat när de härdar, när man gjuter eller bearbetar dem. Att arbeta med dessa ämnen under lång tid ökar risken att få astma. Man kan också få kontaktallergi med handeksem och/eller smärta och skador i fingertoppar.
  • Damm – När man löder och slipar konstgjorda tänder och proteser utsätts man för damm och olika partiklar i rök, som kan orsaka hosta, snuva och utlösa astmatiska symtom.

Förebygg och undvik

Om du har eksem eller har haft det när du var liten (atopiskt eksem, böjveckseksem) bör du tänka dig för innan du bestämmer dig för att bli tandtekniker. Arbetsuppgifterna gör att eksemet kan komma tillbaka eller försämras. Diskutera med din läkare vad som gäller för dig. 

Om arbetet innebär exponering för härdplaster behöver du genomgå en medicinsk kontroll och få ett tjänstbarhetsintyg. Vissa sjukdomar är ett hinder för tjänstbarhetsintyget du behöver för att få arbeta, till exempel astma. Diskutera med din läkare vad som gäller för dig.

  • Vibrationer - Om du har en sjukdom som påverkar muskler eller nerver, till exempel diabetes, är det extra viktigt att du har koll på att de verktyg som du använder är kontrollerade och att du inte använder de längre än vad som är riskfritt. Om du utsätts för vibrationer i ditt arbete måste arbetsgivaren ordna med regelbundna så kallade medicinska kontroller för att förhindra att du blir sjuk och kontrollera att du inte håller på att utveckla några skador. Det innebär att du får träffa en läkare som undersöker dig, gör tester och tar eventuella prover.
  • Kemiska ämnen och allergiframkallande ämnen – Arbeta med genomtänkta arbetsmetoder och material, handskar, visir eller skyddsglasögon. Lokalen ska ha god ventilation och effektiva punktutsug.
    För att du ska få arbeta som tandtekniker måste en läkare utföra en medicinsk kontroll även för arbetet med kemiska ämnen och utfärdat ett tjänstbarhetsintyg för arbete med härdplaster. Kontrollerna ska sedan göras regelbundet.
  • Damm – Arbeta i dragskåp när det är möjligt eller använd effektiva punktutsug när du löder och slipar.

Vill du veta mer?

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som tandtekniker bör kontakta studie-och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

Medicinsk kontroll

I vissa arbetsuppgifter finns det risker, till exempel, damm, starkt allergiframkallande ämnen eller vibrationer från maskiner. Eller så är det viktigt att man inte blir sjuk så under sitt arbete för att det kan utgöra en fara för ens arbetskamrater eller allmänheten. I båda fallen måste arbetsgivaren ordna med en så kallad medicinsk kontroll av den som ska utföra arbetet. Det innebär att man får träffa en läkare som undersöker en och gör en bedömning om man av medicinska eller andra skäl får utföra arbetsuppgiften. Om svaret är ja, får man ett så kallat tjänstbarhets-intyg eller behörighet.

En person som inte har sådant tjänstbarhetsintyg eller som inte har behörighet får enligt lagen inte arbeta med den aktuella arbetsuppgiften (eller kan inte påbörja utbildningen).

Den medicinska kontrollen är till för att ta reda på om den undersökte av hälsoskäl bör utföra arbetet och har tillräckliga fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet. 

För mer info se sidan om medicinska kontroller.

Senast ändrad 2022-07-13

Publicerad: 2020-05-15