Svetsare

Svetsare är specialister på att foga samman metalldelar, allt från bildelar till balkonger och broar. Det är viktigt att fogarna är hållbara, så det här är ett hantverk där man behöver vara kunnig och noggrann. Att vara svetsare och ha astma är ingen bra kombination, eftersom röken från den heta metallen retar känsliga luftvägar.

Vilka är riskerna?

Damm och kemiska ämnen – Svetsare kommer i kontakt med svetsrök, som innehåller mycket små partiklar (nano- och ultrafina partiklar) och gaser som till exempel kolmonoxid. Lackerad plåt och isolering som kan hettas upp i samband med svetsning, kan avge isocyanater. Exponeringen kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar, ge upphov till hosta och slem och försämra sjukdomar som man redan har i luftvägarna. Vissa ämnen i röken kan orsaka lungsjukdomarna KOL och astma. Att svetsa i rostfritt stål och aluminium kan även påverka finmotoriken i händerna.

Allergiframkallande ämnen – Regelbunden hudkontakt med nickel och krom kan ge allergiskt kontakteksem. Inandning av rök som innehåller vissa metaller kan ge upphov till metallfrossa. Om röken innehåller isocyanater kan det orsaka astma.

Fysisk belastning – Som svetsare ingår det ofta tunga lyft, statiska arbetspositioner, arbete i trånga utrymmen, arbete över axelhöjd och under knähöjd. Ofta kan även belysningen vara dålig.

Förebygg och undvik

Om du är allergisk, har astma och/eller hade eksem (atopiskt eksem, böjveckseksem) när du var liten bör du tänka dig för innan du bestämmer dig för att bli svetsare. Arbetsuppgifterna gör att eksem och astma kan komma tillbaka eller förvärras. Du kan bli tvungen att byta yrke. Diskutera med din läkare vad som gäller för dig. 

Damm och kemiska ämnen – Se till att ha bra ventilation i arbetslokalen, effektiva punktutsug eller integrerade utsug i svetsaggregatet och väl anpassade andningsskydd. Om du arbetar med att svetsa i rostfritt stål eller om hettan i svetsfogen ger upphov till ånga med isocyanater som avges från till exempel metallack eller isolering av polyuretanskum som värms, gäller särskilda regler. Då måste arbetsgivaren ordna med en så kallad medicinsk kontroll. Det innebär att du får träffa en läkare som undersöker dig, gör tester och tar eventuella prover. Du behöver också ett godkänt så kallat tjänstbarhetsintyg från läkaren. Kontrollerna ska sedan göras regelbundet.

Allergiframkallande ämnen – Tvätta händerna när det är möjligt och undvik att få in metalldamm i skyddshandskarna. Använd andningsskydd när du svetsar med filter som är anpassat till exponeringen. Använd bommullsvantar inne i de grova skyddshandskarna och byt ut bomullsvantarna ofta för att minska risken att händerna är i direktkontakt med metalldamm som kommit in i handskarna.

Fysisk belastning – I alla yrken finns det risk för belastningsskador. För att minimera risken att utveckla skador i kroppen ska man som arbetstagare ges möjlighet till att få information om hur man belastar kroppen skonsamt, hur arbetshjälpmedel används och möjlighet till att (förutom raster) ta det man kallar mikropauser i arbetet. Som svetsare är det bra att genomföra pausrörelser flera gånger per dag. Det är även viktigt att ha bra arbetsskor vid ett stående och gående arbete. För mer information om kroppen, läs under rörelseapparaten.

Arbetet som svetsare kan klassas som handintensivt. Om arbetet bedöms som handintensivt ska din arbetsgivare anordna en så kallad medicinsk kontroll. Det innebär regelbundna undersökningar för att förhindra att du skadas av det handintensiva arbetet.

Vill du veta mer?

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna i jobbet som svetsare bör kontakta eller studie- och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola.

Senast ändrad 2021-06-02

Fotograf/Illustratör: Matton