Svetsare

Svetsare är specialister på att foga samman metall, allt från bildelar till balkonger och broar. Det är viktigt att fogarna är hållbara, så det här är ett hantverk där man behöver vara kunnig och noggrann. Att vara svetsare och ha astma är ingen bra kombination, eftersom röken från den heta metallen retar känsliga luftvägar.

Vilka är riskerna?

Damm och kemiska ämnen – Svetsare kommer i kontakt med svetsrök som innehåller mycket små partiklar (nano- och ultrafina partiklar) och gaser som till exempel kolmonoxid. Lackerad plåt och isolering som kan hettas upp i samband med svetsning, kan avge isocyanater. Exponeringen kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar, ge upphov till hosta och slem och försämra sjukdomar som man redan har i luftvägarna. Vissa ämnen i röken kan orsaka lungsjukdomarna KOL och astma. Att svetsa i rostfritt stål och aluminium kan även påverka finmotoriken i händerna.

Allergiframkallande ämnen – Regelbunden hudkontakt med till exempel nickel och krom kan ge allergiskt kontakteksem. Om röken innehåller isocyanater kan det ge upphov till allergisk astma.

Fysisk belastning och strålning – I arbetet som svetsare ingår det ofta tunga lyft, statiska arbetspositioner, arbete i trånga utrymmen, arbete med armarna över axelhöjd och under knähöjd vilket kan göra att du får ont i kroppen. Vid svetsning avges ibland kraftig uv-strålning som kan skada synen.

Förebygg och undvik

Om du är allergisk, har astma och/eller hade eksem (atopiskt eksem, böjveckseksem) när du var liten bör du tänka dig för innan du bestämmer dig för att bli svetsare. Arbetsuppgifterna gör att eksem och astma kan komma tillbaka eller förvärras. Du kan bli tvungen att byta yrke då det finns krav på tjänstbarhetsintyg vid svetsning där isocyanater bildas. Diskutera med din läkare vad som gäller för dig. 

Damm och kemiska ämnen – Se till att ha bra ventilation i arbetslokalen, effektiva punktutsug eller integrerade utsug i svetsaggregatet. Använd väl anpassade andningsskydd. Om isocyanater bildas när du svetsar, gäller särskilda regler. Då måste arbetsgivaren ordna med en så kallad medicinsk kontroll. Det innebär att du får träffa en läkare som undersöker dig, gör tester och tar eventuella prover. Du behöver också ett godkänt så kallat tjänstbarhetsintyg från läkaren som visar att du till exempel inte har astma. Kontrollerna ska sedan göras regelbundet.

Allergiframkallande ämnen – Tvätta händerna när det är möjligt och undvik att få in metalldamm i skyddshandskarna. Använd andningsskydd med filter som är anpassat till exponeringen. Använd bomullsvantar inne i de grova skyddshandskarna och byt ut bomullsvantarna ofta för att minska risken att händerna är i direktkontakt med metalldamm som kommit in i handskarna.

Fysisk belastning och strålning – För att undvika belastningsskador bör du tänka på din arbetsställning och att ta pauser och röra på dig i bland. För mer information om kroppen, läs under rörelseapparaten. Om arbetet bedöms som handintensivt ska din arbetsgivare anordna en så kallad medicinsk kontroll. Det innebär regelbundna undersökningar för att förhindra att du skadas av det handintensiva arbetet. Även uv-strålning som du kan utsättas för vid svetsning kan innebära att du behöver genomgå medicinsk kontroll. För att minska risken för överexponering av uv-strålning är det viktigt att använda personlig skyddsutrustning som är anpassad till arbetet.

Vill du veta mer?

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna i jobbet som svetsare bör kontakta eller studie- och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola.

Senast ändrad 2023-06-02

Publicerad: 2020-05-15