Tandsköterska

Som tandsköterska arbetar du oftast i ett team med tandläkare och tandhygienist. Tandsköterskan förbereder, dukar fram och assisterar tandläkaren under behandlingar. Efter avslutat moment tar du som sköterska undan och steriliserar instrument. Det ingår även självständigt arbete med varierande uppgifter som enklare patientbehandlingar delegerat av tandläkare, även olika administrativa uppgifter ingår. Tandsköterskor arbetar även med förebyggande tandvård och tandhälsoinformation. God känsla för service, noggrannhet empatisk förmåga är viktiga egenskaper för yrket.

Vilka är riskerna?

  • Kemiska ämnen och allergiframkallande ämnen– Dentala material och lim är så kallade ”härdplaster” som innehåller allergiframkallande ämnen, till exempel akrylater. Bearbetning av dentala material och ångor från så kallade ”bonding” och lim som härdar, kan orsaka allergiska besvär på hud och i luftvägar. Lättflyktig metylmetakrylat (MMA) är en riskfaktor för uppkomst av luftvägsbesvär, till exempel astma. Upprepad hudkontakt med ämnen som metakrylater och nickel, även kemiska ämnen i handskar, kan orsaka kontaktallergi som kan ge handeksem. Om man får allergiska utslag på fingertopparna, kan man få svårigheter att utföra arbetet.

Förebygg och undvik

Om du till exempel har diabetes eller eksem eller hade eksem när du var liten (atopiskt eksem, böjveckseksem), bör du tänka dig för innan du bestämmer dig för att bli tandsköterska. Arbetsuppgifterna gör att eksem kan komma tillbaka eller försämras. Diskutera med din läkare vad som gäller för dig. 

Om arbetet innebär exponering för härdplaster, behöver du genomgå medicinsk kontroll och det kan krävas tjänstbarhetsintyg för att få utföra arbetet. Vissa sjukdomar är ett hinder för tjänstbarhetsintyg, till exempel astma. Diskutera med din läkare vad som gäller för dig.

  • Kemiska ämnen och allergiframkallande ämnen– Arbetsgivaren ska vid behov göra en riskbedömning av alla kemiska ämnen och produkter som hanteras. Riskbedöm-ningen ska visa vilka skyddsåtgärder som behövs. Allmänt gäller att lokalen behöver ha en väl fungerande allmänventilation. Det bör finnas tillgång till effektivt utsug om riskbedömningen visat att det behövs. Skyddsglasögon och andningsskydd ska användas om andra åtgärder inte ger tillräckligt skydd.
  • Damm– Arbete med dammande moment som putsning och polering bör ske med vattenbegjutning vid i den mån det är möjligt.

Vill du veta mer?

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som tandtekniker bör kontakta studie-och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

Senast ändrad 2023-04-05

Publicerad: 2023-04-05