Väktare

En väktare har som huvuduppgift att förebygga och förhindra brott men även att skydda eller bevaka företag, arbetsplatser, värdetransporter eller personer. För att arbeta som väktare krävs en grundutbildning och det finns möjlighet att specialisera sig inom yrket till exempelvis värdetransportör eller personskyddsväktare. Som väktare är du oftast anställd av bevakningsföretag. Arbetstiderna kan variera över dygnet och ofta är det långa arbetspass. Det är en fördel om man är stresstålig, trygg och noggrann. Arbetssituationen kan snabbt förändras så att du måste vara flexibel och kunna kommunicera på ett enkelt och tydligt sätt.

Vilka är riskerna?

  • ArbetstiderDag- natt- och helgarbete samt långa arbetspass ingår och påverkar dygnsrytmen och eventuellt sömnen. Det kan också vara svårt att hålla regelbundna måltider, något som kan vara viktigt för diabetiker.
  • Hot och våld – Arbetet kan innebära ingripande i hotfulla situationer och det kan innebära risk för att bli utsatt för hot och våld.

Förebygg och undvik 

  • Arbetstider – Om du arbetar natt måste arbetsgivaren också ordna med en medicinsk kontroll för att kontrollera om du löper särskilda risker genom Om du har ett schema som enbart innebär nattarbete gäller kravet på tjänstbarhetsintyg vilket utfärdas efter en så kallad medicinsk kontroll. 
  • Hot och våld – Arbetar du som väktare i situationer där du kan utsättas för hot och våld har din arbetsgivare ansvar för att göra vad som behövs för att ta bort eller minska risken för att bli utsatt för hot och våld på arbetet.

Vill du veta mer?

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som väktare bör kontakta eller studie- och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola.