Eksem

Lättläst

Här kan du läsa om eksem och risker i olika yrken

Ung man i T-shirt som kliar på eksem i armvecket
ild av Ung man i T-shirt som kliar på eksem i armvecket.

Eksem är en inflammation i huden med kliande, torr och röd hud. Huden kan fjälla, ha knottror, sprickor och blåsorBöjveckseksem (atopiskt eksem) är den vanligaste eksemtypen och var femte barn har detta. Hos många växer det bort men 2–10% har kvar sitt eksem även som vuxnaHar man haft atopiskt eksem som barn innebär det en ökad risk för att få handeksem i vuxen ålder.  

En annan vanlig typ av eksem som kan påverka ens yrkesliv är kontakteksem.  

Vilka risker finns i arbetslivet 

Arbeten som innebär kontakt med vatten, tvål, starka kemikalier, rengöringsmedel, oljor, lösningsmedel, skyddshandskar och livsmedel kan orsaka och försämra eksem. Kyla eller värme, damm och nötning på huden kan också orsaka eksem. Personer med atopiskt eksem har en torr hud och är därför redan extra känsliga för yttre påfrestningar.  

Man kan också få kontaktallergi vilket innebär att man blir allergisk mot ämnen som huden kommer i kontakt med. Vid kontaktallergi kan man få eksem där man haft hudkontakt med ämnet, oftast på händerna. Det kan rörsig om ämnen som finns i vätskor men också i luften som parfymångor eller föremål i fast form som metallföremål. Bland de ämnen som oftast ger problem finns: parfymämnen, konserveringsmedelmetaller som nickel, hårfärger, gummikemikalier och härdplaster (som epoxi och akrylater).  

Riskyrken   

Yrken där man kan riskera att få eksem är till exempelbagare, frisör, barnskötare, kock, bilmekaniker, sjuksköterska/undersköterska, tandläkare/tandsköterska och städare. 

Lagar och regler  

Arbetsgivaren har ansvar för att bedöma om arbetet innebär hälsorisker och att göra vad som behövs för att utesluta eller minska riskerna. Arbetsgivaren är skyldig att se till att den skyddsutrustning som skyddshandskar som krävs finns tillgänglig. 

För den som har eksem, framför allt handeksem, kan det vara problematiskt att utföra vissa arbetsuppgifter. De som har svåra handeksem får till exempel inte arbeta med livsmedel eller med patienter i vård och omsorg. Mer info finns i länksamlingen nedan. 

Hur kan man skydda sig? 

Att ha eksem innebär inte att man är tvingad till ett skrivbordsarbete resten av sitt liv, det finns gott om sätt att skydda huden på: 

  • Välj oparfymerade produkter. 
  • Skydda huden med handskar. Om du behöver täta handskar för att skydda huden mot till exempel kemikalier kan det vara bra att ha tunna bomullshandskar under då även täta handskar kan ge eksem. 
  • Smörj med mjukgörande kräm för att undvika torr hud. 
  • Undvik hudkontakt med starka och/eller allergiframkallande kemikalier. 
  • Se till att få snabb utredning och behandling om du får eksem, då ökar chansen att du kan fortsätta i ditt yrke trots eksemet. 
  • Hur får man ett hållbart arbetsliv? 

Om man har eksem bör man i så hög utsträckning som möjligt välja ett rent och torrt arbete, för att eksemet inte ska försämrasChansen för ett hållbart arbetsliv ökar om man känner till vilka risker som finns i arbetet och därigenom kan undvika dessa genom att välja ett annat yrke eller genom att skydda och ta hand om huden noggrant 

Det är också viktigt att använda rätt teknik och skyddsutrustning för att inte komma i kontakt med allergiframkallande och hudirriterande ämnen i arbetet. Om man får ett svårt eksem i sitt arbete kan man behöva byta arbetsuppgifter, vara sjukskriven, eller i värsta fall behöva byta yrke.  

Friskyrken 

Ett arbete med torra och rena arbetsuppgifter som inte nöter på huden är bäst för den som har eller har haft eksemExempel på sådana yrken är programmerare, receptionist, jurist, ingenjör, ekonom, väktare, journalist och optiker. 

Våtarbete

Med våtarbete menas arbete där huden utsätts för långvarig eller upprepad kontakt med t.ex. vatten, rengöringsmedel, livsmedel, lösningsmedel och andra kemikalier. Användning av handskar ger ett viktigt skydd, men kan också irritera huden och räknas som våtarbete eftersom huden blir fuktig i ett par täta handskar. Därför kan det vara bra att ha ett par tunna bomullshandskar under om man använder täta handskar. 

Så här kan du vårda din ömtåliga hud

  • Tvätta händerna i ljummet vatten. Skölj och torka händerna noggrant efter tvätt.  
  • Använd skyddshandskar vid våtarbete.  
  • Skyddshandskar ska användas när det är nödvändigt men under kortast möjliga tid. 

Film

En liten film om allergiframkallande ämnen och handeksem.

Senast ändrad 2021-05-06

Fotograf/Illustratör: Matton