Informationsfilmer

Här finns några korta informationsfilmer om hälsoaspekter på några utbildningar samt om astma, allergi och eksem. Dessutom en kort och en längre informationsfilm om JobbaFrisk

Vikten av medicinsk studie- och yrkesvägledning

fallexempel

Den här filmen tar upp några fiktiva vägledningsfall med "elever" som har olika känsligheter/hälsotillstånd. I filmen pratar vi om betydelsen av medicinsk vägledning på grundskola och i gymnasium. Som exempel så ges råd när eleven fått problem under praktiken.

Hantverk och Restaurang

Den här filmen kan visas som introduktion till det framtida arbetslivet inom hantverks- och restaurangbranschen. De är tänkta att användas under det första året på gymnasiets yrkesprogram, med syftet att göra elever medvetna om arbetsmiljöns betydelse. Filmen ska även få elever att reflektera över sina egna förutsättningar för att få ett långt och hållbart arbetsliv inom den bransch som de har valt.

Lärarhandledning att ladda ned (PDF)

Vård och Omsorg

Den här filmen kan visas som introduktion till det framtida arbetslivet inom vård och barnomsorgsbranschen. Den är tänkt att användas under det första året på gymnasiets yrkesprogram, med syftet att göra elever medvetna om arbetsmiljöns betydelse. Filmen ska även få elever att reflektera över sina egna förutsättningar för att få ett långt och hållbart arbetsliv inom den bransch som de har valt.

Lärarhandledning att ladda ned (PDF)

Bygg, fordon och industri

Den här filmen kan visas som introduktion till det framtida arbetslivet inom bygg, fordon och industri. Den är tänkt att användas under det första året på gymnasiets yrkesprogram, med syftet att göra elever medvetna om arbetsmiljöns betydelse. Filmen ska även få elever att reflektera över sina egna förutsättningar för att få ett långt och hållbart arbetsliv inom den bransch som de har valt.

Lärarhandledning att ladda ned (PDF)

Astma, allergi och eksem

Har du eller har haft astma, allergi eller eksem? Visste du att du kan bli allergisk mot pälsdjur om du blir veterinär? Eller få eksem om du blir frisör? På Jobba Frisk kan du som ska välja utbildning läsa om olika yrken, risker för astma, allergi och eksem och hur man kan göra för att må bra på jobbet.

JobbaFrisk Kortfilm

 

JobbaFrisk Lite längre informationsfilm

(Ca 2 1/2 min)

Senast ändrad 2023-06-30