Pilot

Yrket innebär navigering och styrning av flygplan men även arbete innan och efter själva flygtiden. Ofta är man två piloter, en kapten och en styrman, som delar på arbetet. Yrket passar den som sätter säkerheten främst och tycker om att samarbeta med andra samt har bra simultanförmåga samt vara stresstålig. Hälsan är viktig för en pilot och det finns antagningsprov och medicinska krav som måste uppfyllas innan man påbörjar utbildningen. Som helikopterpilot exponeras man för helkroppsvibrationer i högre utsträckning än i flygplan.

Vilka är riskerna?

  • Arbetstider – Piloter arbetar på oregelbundna arbetstider och ibland långa arbetspass samt kan även ha jourtjänstgöring. Obekväma arbetstider och nattarbete kan rubba dygnsrytmen och eventuellt sömnen. Det kan också vara svårt att hålla jämna mattider.
  • Kosmisk strålning - Piloter är en riskgrupp då det gäller exponering för strålning på hög höjd. Stråldosen mäts därför för alla anställda som flyger.
  • Buller - Även om inte bullret överskrider gränsvärden kan buller påverka oss negativt. Buller kan orsaka hörselpåverkan men också vara störande, framkalla stress och mentalt uttröttande.
  • Graviditet - efter 26:e veckan av graviditeten ska enligt internationella regler inte kvinnliga piloter flyga och kan då erbjudas marktjänst.

Förebygg och undvik

  • Arbetstider - Om du har nattarbete måste arbetsgivaren ordna med en så kallad medicinsk kontroll.
  • Kosmisk strålning – det finns gränsvärden som måste följas. Stråldosen mäts för alla anställda som flyger.
  • Buller – Använda de hörselskydd som är anpassade för arbetet som pilot.

Vill du veta mer? 

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet bör kontakta din studie- och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

Senast ändrad 2023-06-30

Publicerad: 2023-02-28