Läkare

Att bli läkare kräver lång utbildning och engagemang för människor. Efter grundutbildningen finns det många olika inriktningar att välja på inom läkaryrket.   Vissa inriktningar kan innebära risker för eksem och allergi, medan andra är betydligt säkrare ur denna synpunkt. Arbetet som kirurg ökar risken att utveckla eksem och allergiska besvär mer än att jobba inom företagshälsovård, forskning eller psykiatri. Om du har lätt att få eksem är det bättre att jobba vid skrivbordet än vid operationsbordet. 

Vilka är riskerna?    

  • Kemiska ämnen - Under utbildningen och som färdig läkare kan man komma i kontakt med giftiga, allergiframkallande och/eller irriterande ämnen. Röntgenläkare som arbetar med plastgips eller kirurger som kan exponeras för t.ex. isocyanater och formaldehyd som kan orsaka astma.
  • Våtarbete - Läkare tvättar händerna ofta eftersom hygien är viktigt i jobbet. Flitig kontakt med tvål och vatten gör att man kan få eksem. Huden blir torr, röd och fjällig med sprickor och blåsor som kliar. Vissa läkare, till exempel kirurger och gynekologer, använder handskar en stor del av dagen. Täta handskar i plast eller gummi kan irritera huden och ibland framkalla allergier. 

Så här kan du förebygga problem  

Om du har eksem, eller har haft eksem när du var liten (atopiskt eksem, böjveckseksem), bör du välja en inriktning i yrket som innebär så få påfrestningar för huden som möjligt. Vissa inriktningar kan innebära risker för eksem och allergi, medan andra är betydligt säkrare ur denna synpunkt. Arbetet som till exempel kirurg ökar risken att utveckla eksem och allergiska besvär mer än om man arbetar inom företagshälsovård, forskning eller psykiatri. 

  • Kemiska ämnen och smitta - Använd handskar för att undvika hudkontakt med skadliga kemiska ämnen och för att inte sprida smitta. Det är viktigt att välja rätt sorts handskar. Vissa situationer kräver handskar som är godkända både som medicinska handskar som skyddar mot smitta och skyddshandskar som skyddar mot kemiska ämnen. Använd bomullsvantar inuti täta handskar för att undvika eksem som kan orsakas av att arbeta för länge i täta handskar. 
  • Fysisk belastning - I alla yrken finns det risk för belastningsskador. För att minimera risken att utveckla skador i kroppen ska man som arbetstagare ges möjlighet till att få information om hur man belastar kroppen skonsamt, hur arbetshjälpmedel används och möjlighet till att (förutom raster) ta det man kallar mikropauser i arbetet. Det är även viktigt att ha bra arbetsskor vid ett stående och gående arbete. För mer information om kroppen, läs under rörelseapparaten.
  • Våtarbete - Använd en mjukgörande handkräm flera gånger om dagen. Smörj in händerna ofta. Använd oparfymerad hudkräm före och efter arbetsdagen och på raster. 

Vill du veta mer? 

Du som  har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som läkare bör du kontakta studie- och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola.