Lokalvårdare/Städare

Det finns olika typer av städarbeten där vissa innebär större risker än andra då man ofta kan utsättas för både starka kemikalier, tung fysisk belastning och andra påfrestningar på kroppen.

Vilka är riskerna? 

  • Våtarbete och kemiska ämnen - Arbetet innebär att händerna ofta är i kontakt med vatten eller blir fuktiga av att man använder skyddshandskar under längre perioder. Handskar av gummi (latex) kan dessutom ge upphov till allergi. Om huden är känslig är det lätt att utveckla eksem på händerna. Huden blir då torr, röd och fjällig med sprickor och blåsor som kliarÄmnen i rengöringsmedel, till exempel diskmedel, toalettrengöring och avkalkningsmedel, kan vara irriterande för luftvägar och hud. Sådana ämnen kan orsaka handeksem och försämra sjukdomar som man redan har i luftvägarna. När man använder rengöringsmedel i sprayform kan man andas in kemiska aerosoler, vilket kan orsaka astma
  • Damm – Man utsätts för damm som virvlar upp och blir luftburet när man städar och rengör. Personer som har astma eller allergi kan reagera på damm. Den som utsätts för damm under lång tid kan dessutom utveckla astma.
  • Fysisk belastning – Inom städ förekommer tunga lyft, påfrestande arbetsställningar, arbetsrörelser och repetitiva arbetsuppgifter. Detta gör att det är vanligt med belastningsbesvär inom städbranchen.

Förebygg och undvik 

Om du sedan tidigare är allergisk, har astma och/eller hade eksem (böjveckseksem, atopiskt eksem) när du var barn bör du tänka dig för innan du bestämmer dig för att bli städare/lokalvårdare. Arbetsuppgifterna innebär att eksemoch astma kan komma tillbaka eller förvärras, vilket kan innebära att du kan bli tvungen att byta yrke. Diskutera med din läkare vad som gäller för dig.

  • Våtarbete och kemiska ämnen – Skydda händerna väl med handskar av nitrilgummi eller plast och ha en bomullsvante innanför handsken. Att arbeta länge i täta handskar är nämligen inte heller bra för huden och kan ge upphov till handeksem. Smörj ofta in händerna med oparfymerad handkräm. Välj om möjligt städmetoder med ånga eller fukt i stället för kemiska medel eller välj produkter som är allergitestade. Undvik rengöringsmedel i sprayform.
  • Damm – Välj städmetoder som inte sprider damm. Damma med trasa istället för vippa och torka släta golv med fuktig (ej våt!) mopp istället för att dammsuga golvet när det är möjligt. Centraldammsugare eller dammsugare med så kallat HEPA-filter minskar luftburet damm. 
  • Fysisk belastning – För att minimera risken att utveckla skador i kroppen ska man få information om hur man belastar kroppen skonsamt, hur arbetshjälpmedel används och möjlighet till att (förutom raster) ta det man kallar mikropauser i arbetet. Som städare är det bra att genomföra pausrörelser flera gånger per dag. För mer information om kroppen, läs under rörelseapparatenOm arbetet bedöms som handintensivt ska din arbetsgivare anordna en så kallad medicinsk kontroll. Det innebär regelbundna undersökningar för att förhindra att du skadas av det handintensiva arbetet. 

Vill du veta mer? 

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna i jobbet som städare/lokalvårdare bör kontakta eller studie- och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

Medicinsk kontroll

I vissa arbetsuppgifter finns det risker, till exempel, damm, starkt allergiframkallande ämnen eller vibrationer från maskiner. Eller så är det viktigt att man inte blir sjuk så under sitt arbete för att det kan utgöra en fara för ens arbetskamrater eller allmänheten. I båda fallen måste arbetsgivaren ordna med en så kallad medicinsk kontroll av den som ska utföra arbetet. Det innebär att man får träffa en läkare som undersöker en och gör en bedömning om man av medicinska eller andra skäl får utföra arbetsuppgiften. Om svaret är ja, får man ett så kallat tjänstbarhets-intyg eller behörighet.

En person som inte har sådant tjänstbarhetsintyg eller som inte har behörighet får enligt lagen inte arbeta med den aktuella arbetsuppgiften (eller kan inte påbörja utbildningen).

Den medicinska kontrollen är till för att ta reda på om den undersökte av hälsoskäl bör utföra arbetet och har tillräckliga fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet. 

För mer info se sidan om medicinska kontroller.

Senast ändrad 2022-07-13

Publicerad: 2020-05-15