Mer Information

Här finns bland annat information om lagar och regler och krav från olika myndigheter när det gäller sjukdomstillstånd och risker i arbetslivet. Informationen vänder sig främst till olika professioner: vägledare, yrkeslärare, elevhälsan, arbetsförmedlare med flera. Men det finns också information som du som studerande/arbetssökande eller anhörig kan ha nytta av.

Faktablad och dokument

På sidan med faktablad och dokument finns en stor mängd informationsmaterial i som du kan ladda ned och skriva ut. Det finns PDF:er som rör allt från faktablad om handeksem, via medicinsk studie och yrkesvägledning i skolan till medicinska kontroller för brandmän.

Medicinska kontroller

Något som framför allt är viktigt att tänka när det gäller framtidsval och olika hälsotillstånd är om de på något vis är reglerade enligt lag. För vissa yrken och även utbildningar finns det krav som inte går att förena med vissa tillstånd och dessa är viktiga att känna till så att inte ett felaktigt val görs. Framförallt är det kraven på medicinska kontroller som finns för vissa yrkeskategorier för att kunna jobba som är viktiga att känna till.