Asfaltsläggare

Asfaltsläggare också kallad beläggningsarbetare arbetar med asfaltering, anläggning, underhåll och reparation av vägytor eller uppfarter. Man arbetar med asfaltering av parkväg, stora vägar i öppet landskap, garageutrymmen, bro och tunnel. Detta kan innebära hårt arbete och högt tempo samt långa arbetsdagar periodvis.

Vilka är riskerna

Som asfaltsläggare kan man ha många olika arbetsuppgifter vilket också betyder olika exponeringar för både luftvägsirriterande- och allergiframkallande ämnen och även vibrationer från stora och små maskiner som användas vid för-och efterarbete. 

  • Allergiframkallande ämnen - beroende på vilka ytor som ska asfalteras så används olika produkter innan asfalteringen och dessa kan innehålla epoxi eller metylmetakrylat. Dessa är allergiframkallande och bör undvikas om du har astma och eksem.
  • Kemiska ämnen - vid asfaltering kan olika kemiska ämnen bildas vid processens gång som kan vara luftvägsirriterande. Som asfaltläggare kan man också arbeta i trånga utrymmen eller andra utrymmen med dålig ventilation, då är det extra viktigt att skydda sig för att undvika exponering.
  • Vibrationer - vid för-och efterarbete kan man använda stora och kraftigt vibrerande verktyg som till exempelvis bilningsmaskin och vibrostamp. Det kan vara påfrestande för händerna och armarna och man kan få besvär som domningar och stickningar i händerna. 

Förebygg och undvik

Om du har eller har haft astma eller eksem när du var liten (atopiskt eksem, böjveckseksem) bör du tänka dig för innan om du kommer arbeta med allergiframkallande produkter. Har du haft handeksem tidigare kan jobbet göra att det kommer tillbaka. Om du har astma är det förbjudet för dig att ha arbetsuppgifter där det kan förekomma vissaallergiframkallande kemiska ämnen.

  • Allergiframkallande ämnen - om du kommer i kontakt med bland annat härdplaster i arbetet ska du genomgå läkarundersökning den så kallade medicinska kontroller innan arbetet påbörjas och det är arbetsgivarens ansvar att anordna det. Man ska dessutom gå en härdplastutbildning innan man börjar arbeta med det för att få en ökad förståelse för risker och hur man skyddar sig på bästa sätt. Diskutera med din lärare och läkare om vad som gäller för dig.
  • Kemiska ämnen - använd andningsskydd för att undvika exponering för olika ämnen som kan bildas vid asfaltering och extra viktigt med andningsskydd om du arbetar i utrymmen med dålig ventilation.
  • Vibrationer - Undvik att arbeta med vibrerande maskiner under långa stunder. Ta pauser och dela upp arbetet med de vibrerande maskinerna under dagen. Om du arbetar med vibrerande maskiner måste arbetsgivaren ordna en så kallad medicinsk kontroll. Det innebär regelbundna undersökningar av läkare för att förhindra att du skadas av vibrationerna. När vibrerande verktyg används är det viktigt att viktigt att ta reda på hur lång tid verktyget kan användas utan att det överskrider de gränser som finns uppsatta av Arbetsmiljöverket. Om du har en sjukdom som påverkar muskler eller nerver, till exempel diabetes är det extra viktigt att du har koll på att de verktyg som du använder inte överskrider begränsningen som finns för vibrationer. 

Vill du veta mer? 

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som asfaltsläggare bör kontakta studie- och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola.