Billackerare / Fordonslackerare

Vilka är riskerna?

 • Allergiframkallande ämnen och kemiska ämnen- Billacker och vissa
  material som används för att reparera skador innehåller 
  isocyanater. Det är kemiska ämnen som frigörs i luften när man lackar och slipar. Isocyanater är mycket irriterande och kan till exempel orsaka nästäppa, irriterade ögon och svårt att andas, även när man kommit hem från jobbet. Den som arbetar med isocyanater riskerar att utveckla svår astma och eksem.  
 • Vibrationer – Den som arbetar med att förbereda lackning använder ibland vibrerande maskiner som man håller med ett kraftigt handgrepp. De ger så kallade hand-armvibrationer som kan leda till besvär som domningar och stickningar i händerna.  
 • Buller – Det kan bullra högt från maskiner när man till exempel slipar, något som kan skada hörseln.  

Så här kan du förebygga problem 

Har du haft astma eller eksem när du var liten (atopiskt eksem, böjveckseksem) bör du tänka dig noga för innan du bestämmer dig för att bli billackerare eller fordonslackerare eftersom det är stor risk att du kommer att utveckla astma eller eksem igen i jobbet. Har man astma är det förbjudet för dig att arbeta med isocyanater. Diskutera med din läkare vad som gäller för dig. 

 • Allergiframkallande ämnen och kemiska ämnen - Använd friskluftsmask och skyddshandskar som inte släpper igenom isocyanater. Om du arbetar med den isocyanater måste arbetsgivaren ordna med en så kallad medicinsk kontroll för du ska få ett så kallat tjänstbarhetsintyg som visar att du kan utför yrket utan att riskera att bli sjuk.   
 • Fysisk belastning - I alla yrken finns det risk för belastningsskador. För att minimera risken att utveckla skador i kroppen ska man som arbetstagare ges möjlighet till att få information om hur man belastar kroppen skonsamt, hur arbetshjälpmedel används och möjlighet till att, förutom raster, ta det man kallar mikropauser i arbetet. Vid arbeten som innebär att man gör många små rörelser är det bra att ofta göra det man kallar för pausrörelser under arbetsdagen. Det är även viktigt att ha bra arbetsskor vid ett stående och gående arbete. För mer information om kroppen, läs under rörelseapparaten. 
 • Vibrationer– Undvik att arbeta med vibrerande maskiner under långa stunder. Ta pauser och dela upp arbetet med vibrerande maskiner under dagen.  
  Om du arbetar med vibrerande maskiner måste arbetsgivaren ordna regelbundna så kallade medicinska kontroller för att förhindra att du blir sjuk av arbetet. Det innebär att du får träffa en läkare som undersöker, gör tester och tar eventuella prover. 
 • Buller- Använd hörselskydd.  

Vill du veta mer? 

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som billackerare/fordonslackerare bör kontakta studie-och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

Senast ändrad 2021-05-28

Fotograf/Illustratör: Illustration Charlotte Danielsson, Fotografi Matton