Billackerare / Fordonslackerare

Som lackerare målar du detaljer eller hela objekt av metall, plast, trä, gummi, glas etcetera. Färgbeläggning kan ske genom sprutlackering, eller målning med pensel, ibland är momentet mer eller mindre automatiserat. Yrket kan ha en konstnärlig inriktning där du dekorerar objektets yta med bilder.

Vilka är riskerna?

  • Allergiframkallande ämnen och kemiska ämnen – Lacker avsedda för metallytor innehåller ofta isocyanater som är farliga. Risken är särskilt stor om färgen sprutas eller sprayas så att små partiklar sprids i luften. Isocyanater kan också avges till luften från verktyg och när färgen härdar. Isocyanater är mycket irriterande för luftvägarna. De orsakar besvär som kan börja med nästäppa, irriterade ögon och svårigheter att andas. Ibland uppträder symptomen först när man har kommit hem från jobbet. Den som arbetar med isocyanater riskerar att utveckla svår astma och eksem.  
  • Vibrationer –Om arbetet innebär att man använder vibrerande handhållna maskiner kan det leda till så kallade hand-armvibrationer .  Det ger besvär med bland annat domningar och stickningar i händerna.  
  • Buller – Vid slipning inför målning är det inte ovanligt att arbetet kan medföra buller som kan skada hörseln.
  • Slipdamm – Dammet från slipning är skadligt vid inandning.    

Så här kan du förebygga problem  

Om du har astma så kommer du inte att kunna arbeta som lackerare, då är det förbjudet för dig att ha arbetsuppgifter där det kan förekomma isocyanater. Om du har haft astma eller eksem när du var liten (atopiskt eksem, böjveckseksem), bör du tänka dig för innan du bestämmer dig för yrket. Kontakt med allergiframkallande ämnen kan göra att symtomen kommer tillbaka. Diskutera med din läkare vad som gäller för dig. 

Om du arbetar med isocyanater och/eller vibrerande handhållna maskiner, måste arbetsgivaren ordna med så kallad medicinsk kontroll för respektive exponering och utfärda tjänstbarhetsintyg som visar att du kan utför yrket utan ökad risk att bli sjuk. Det innebär att du får träffa en läkare som undersöker, gör tester och tar eventuella prover. 

  • Allergiframkallande ämnen och kemiska ämnen - Använd friskluftsmask och heltäckande kläder inklusive skyddshandskar som inte släpper igenom isocyanater.
  • Vibrationer – Undvik att arbeta med vibrerande handhållna maskiner under långa stunder. Ta pauser och dela upp arbetet med vibrerande maskiner under dagen. Vid regelbunden användning av sådana maskiner ska arbetsgivaren göra en riskbedömning om det kan vara skadligt. 
  • Buller - Bullret från maskiner behöver mätas och minskas när det behövs. Om åtgärderna inte hjälper, kan hörselskydd användas tillfälligt för vissa moment.   

Vill du veta mer? 

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som lackerare bör kontakta studie-och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

Senast ändrad 2024-05-17

Fotograf/Illustratör: Illustration Charlotte Danielsson,