Lantbrukare

Att vara lantbrukare är fritt och omväxlande, men gården måste också skötas varje dag, året runt. Det är bra att kunna lite av varje, från bokföring till att hantera maskiner, ta hand om djur och skyffla hö. Många sysslor på bondgården kan tråkigt nog orsaka allergi, astma och eksem.

Vilka är riskerna? 

  • Damm - Att andas in organiskt damm är en av de stora hälsoriskerna för lantbrukare, som riskerar att utveckla allergi mot djuren, deras foder och damm i luften från hö och spannmål (allergisk alveolit). Näsan börjar rinna, ögonen kliar och det blir svårare att andas.
  • Kemiska ämnen – Växtskyddsmedel (ogräsbekämpning och insektsbekämpningsmedel) och andra ämnen, till exempel gödsel, kan vara giftiga eller göra att man får allergier.
  • Våtarbete och nötande arbete - Mjölkbonden rengör ofta djur och mjölkmaskiner, ett våtarbete som är påfrestande för huden. Det mesta arbetet på gården görs med händerna. Huden nöts och det kan leda till handeksem. 

Så här kan du förebygga problem 

Om du har astma eller är allergisk eller har haft eksem när du var liten (atopiskt eksem, böjveckseksem) bör du tänka dig för innan du bestämmer dig för att bli lantbrukare. Diskutera med din läkare vad som gäller för dig. Arbetsuppgifterna gör att eksemet och astman kan komma tillbaka eller förvärras och du riskerar att bli allergisk. Du kan bli tvungen att byta yrke helt och hållet. 

  • Damm - Undvik att arbeta på sätt som gör att det inte bildas damm. Om det inte går är det viktigt att ha bra ventilation. Håll rent för att undvika att mögel utvecklas. Ta bort synligt damm och försök att undvika arbetsmoment som dammar.  
  • Belastningsskador - I alla yrken finns det risk för belastningsskador. För att minimera risken att utveckla skador i kroppen ska man som arbetstagare ges möjlighet till att få information om hur man belastar kroppen skonsamt, hur arbetshjälpmedel används och möjlighet till att (förutom raster) ta det man kallar mikropauser i arbetet. Det är även viktigt att ha bra arbetsskor vid ett stående och gående arbete. För mer information om kroppen, läs under rörelseapparaten.
  • Kemiska ämnen/damm - Använd andningsskydd när du arbetar med dammiga moment eller med kemikalier. Läs mer om andningsskydd i länkarna i länklistan nedan.
  • Våtarbete och nötande arbete - Använd handskar för att skydda händerna mot kemikalier, väta och arbetsmoment som nöter på huden. Handskar är ett sätt att skydda sig mot allergiframkallande och/eller irriterande ämnen. Använd tunna bomullsvantar inuti täta handskar för att undvika eksem som kan orsakas av att arbeta för länge i täta handskar. Smörj in händerna ofta: använd oparfymerad hudkräm före och efter arbetsdagen och på raster. 

Vill du veta mer? 

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som lantbrukare bör kontakta studie- och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

Senast ändrad 2021-05-15

Fotograf/Illustratör: Matton