Lantbrukare

Att vara lantbrukare är fritt och omväxlande, men gården måste också skötas varje dag, året runt. Det är bra att kunna lite av varje, från bokföring till att hantera maskiner, ta hand om djur och skyffla hö. Många sysslor på bondgården kan tråkigt nog orsaka allergi, astma och eksem.

Vilka är riskerna? 

  • Damm - Att andas in organiskt damm är en av de stora hälsoriskerna för lantbrukare. Det organiska dammet kan ge astma och andra allvarliga luftvägssjukdomar. Man riskerar att utveckla allergi mot djuren, deras foder och damm i luften från hö och spannmål. Näsan börjar rinna, ögonen kliar och det blir svårt att andas.
  • Kemiska ämnen – Gödsel, växtskyddsmedel (ogräsbekämpning och insektsbekämpningsmedel) och andra ämnen, kan vara giftiga eller göra att man får allergier.
  • Våtarbete och nötande arbete - Om du som lantbrukare arbetar med djur innebär det att du ofta är i kontakt med vatten. Det mesta arbetet på gården görs med händerna. Huden nöts och utsätts för fukt vilket är påfrestande för huden och kan leda till handeksem.  

Så här kan du förebygga problem 

Om du har astma eller är allergisk eller har haft eksem när du var liten (atopiskt eksem, böjveckseksem) bör du tänka dig för innan du bestämmer dig för att bli lantbrukare. Diskutera med din läkare vad som gäller för dig. Arbetsuppgifterna gör att eksemet och astman kan komma tillbaka eller förvärras och du riskerar att bli allergisk. Det kan innebära att du kan bli tvungen att byta yrke helt och hållet. 

  • Damm - Håll rent och använd arbetsmetoder som gör att det dammar mindre, och använd andningsskydd när damm inte kan undvikas. Det är viktigt att ha bra ventilation i djurstallar för att bibehålla en god luftkvalitet. 
  • Kemiska ämnen - Använd andningsskydd  till exempel när du arbetar bekämpningsmedel. Läs mer om andningsskydd i länklistan nedan.
  • Våtarbete och nötande arbete - Använd handskar för att skydda händerna mot kemikalier, väta och arbetsmoment som nöter på huden. Handskar är också ett sätt att skydda sig mot allergiframkallande och/eller irriterande ämnen. Använd tunna bomullsvantar inuti täta handskar för att undvika eksem som kan orsakas av att arbeta för länge i täta handskar. Smörj in händerna ofta: använd oparfymerad hudkräm före och efter arbetsdagen och på raster. 

Vill du veta mer? 

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som lantbrukare bör kontakta studie- och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

bonde lantbruksarbetare lantbrukare lantarbetare agronom agrotekniker mjölkbonde grisbonde fårfarmare

Senast ändrad 2022-10-11

Publicerad: 2020-05-15