Lokförare / Tågförare

Som lokförare kan du köra olika typer av tåg och spårvagn och får ett stort ansvar för transport av människor eller gods med spårbunden trafik. Lokförare kan också arbeta som lärare för nya lokförare och instruktörer i trafiksäkerhet. Spårburen trafik är klimatsmarta transporaltalternativ som ligger i tiden. Som tågförare kör man året om, ofta långa sträckor genom vackra landskap.

Arbetet kräver hög säkerhet och passar dig som är ansvarsfull och noggrann, har förmåga att kommunicera tydligt, t.ex. med trafikledning, tågmästare och resenärer. Lokförare behöver också vara uppmärksam och ha god syn för att tidigt observera faror längre fram på spåret. Arbetet innebär i regel skiftarbete under dygnets alla timmar och helger, vilket kompenseras med arbetsfria dagar.

Vilka är riskerna?

  • Arbetstider – Obekväma arbetstider kan rubba dygnsrytm och sömn. Det kan vara svårt med regelbundna raster och måltider, vilket är viktigt om man har diabetes.
  • Hot och våld – I vissa lokföraryrken kan hotfulla situationer med passagerare förekomma.
  • Fysisk belastning - Att köra tåg långa sträckor innebär att man behöver sitta stilla under många timmar. Stillasittande arbete ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och utveckling av diabetes Typ 2. Långa transportsträckor i motljus och variationer mellan dagsljus och snabb övergång till mörker vid in- och utpassage av tunnlar, är ansträngande för ögonen.
  • Helkroppsvibrationer – Daglig exponering för helkroppsvibrationer är en risk för ländryggsbesvär och ischias (se referens nedan!).

Så här kan du förebygga problem  

Eftersom yrket innebär stort ansvar för människor och gods, ställs det särskilda medicinska krav för dig som vill utbilda dig till och arbeta som lokförare. Du behöver bland annat ha god syn, normalt färgseende och du får inte ha diabetes typ 1, hjärtbesvär eller andra sjukdomar som kan ge akut insjuknande. Innan anställning ska arbetsgivaren ordna med en medicinsk kontroll som visar att du uppfyller krav för tjänstbarhetsintyg så att du kan utföra yrket utan ökad risk för akut insjuknade eller utsätta andra för risker. Medicinska kontroller ska sedan ske regelbundet.

  • Arbetstider – Det finns regler för skiftarbete, pauser och måltider som ska följas.
  • Hot och våld – Var uppmärksam på att risker kan t.ex. förekomma före och efter färd med av spårburen trafik på tunnelbanor och spårvagnar. Arbetsgivaren ska förebygga risker för hot och våld.
  • Fysisk belastning –I en förarhytt är det svårt att lämna arbetsplatsen. Byte av arbetsställning genom att omväxlande stå och sitta har visat ge tydliga hälsovinster. När det gäller synergonomiska aspekter är det en fråga som arbetsgivaren behöver se över t.ex. med anpassat ljus vid in och utgångar i tunnlar och glasögon.
  • Vibrationer – Om vibrationer kan utgöra en risk ska arbetsgivaren göra en riskbedömning om det kan vara skadligt.

Vill du veta mer?  

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som lokförare bör kontakta studie-och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola.  

Medicinska kontroller

En förare av ett järnvägsfordon får inte lida av sjukdom eller tillstånd som kan påverka medvetandet eller medföra nedsatt uppmärksamhet, vakenhet, omdöme eller koncentration. Detsamma gäller sjukdomar eller tillstånd som kan orsaka plötslig arbetsoförmåga, nedsättning av balans eller koordination eller en betydande begränsning av rörligheten på så sätt att det kan innebära en risk för trafiksäkerheten.

Det är inte tillåtet att använda läkemedel eller andra ämnen som kan ha sådan inverkan som framgår ovan.

Mer information om medicinska kontroller.

Mer information om medicinska kontroller för bland annat lokförare.

Senast ändrad 2023-02-28

Publicerad: 2023-01-02