Högskoleförberedande gymnasieprogram

Det finns sex högskoleförberedande gymnasieprogram. Alla är teoretiska och leder alltså inte till några specifika riskyrken.

Ekonomiprogrammet

Med inriktningarna:

 • Ekonomi
 • Juridik

Estetiska programmet

Med inriktningarna:

 • Bild och formgivning
 • Dans
 • Estetik och media
 • Musik
 • Teater

Humanistiska programmet

Med inriktningarna:

 • Kultur
 • Språk

Naturvetenskapsprogrammet

Med inriktningarna:

 • Naturvetenskap
 • Naturvetenskap och samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet

Med inriktningarna:

 • Beteendevetenskap
 • Medier, information och kommunikation
 • Samhällsvetenskap

Teknikprogrammet

Med inriktningarna:

 • Design och produktutveckling
 • Informations- och mediateknik
 • Produktionsteknik
 • Samhällsbyggande och miljö
 • Teknikvetenskap

Gymnasieingenjör – vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år som bygger på teknikprogrammet

Med inriktningarna:

 • Design och produktutveckling
 • Informationsteknik
 • Produktionsteknik
 • Samhällsbyggande

Senast ändrad 2022-10-11

Fotograf/Illustratör: Dom Fou on Unsplash