Arborist

Arborister är trädvårdsspecialister som arbetar utomhus i alla väder och ofta på hög höjd. Trädvården utförs genom att beskära stora grenar och fälla träd, ofta i bebyggda miljöer där säkerhetstänk är extra viktigt.

Arboristen tar sig vanligtvis upp i träden genom att spänna fast sig i en säkerhetssele och därefter klättra upp, men ibland kan också en skylift användas. Uppe i trädet beskärs kronan genom att döda, skadade eller sjuka grenar tas bort med hand- och motorsågar.

Vilka är riskerna? 

 • Allergiframkallande ämnen – Arbete utomhus under  kan ge besvär om du har en pollenallergi. Du kan som arborist också utveckla en pollenallergi som kan ge rinnande näsa och ögon samt luftvägspåverkan.
 • Arbete på hög höjd – Vid trädfällning och klättring i träd samt arbete på hög höjd kan det finnas en olycksrisk. Vintertid kan det också vara isigt vilket ytterligare kan öka olycksrisken.
 • Vibrationer – Hantering av motorsåg innebär att dina händer och armar utsätts för vibrationer som kan ge besvär så som domningar och stickningar i händerna.
 • Buller – Vid arbete med motorsåg förekommer höga ljud och risk för hörselskada.
 • Kyla/ Värme – Arbete utomhus innebär skiftande temperaturer där både värme och kyla förekommer. Kyla kan vara en faktor som försämrar astma.
 • Fysisk belastning – Arbetet sker i stor utsträckning med armarna framsträckta eller uppsträckta användandes verktyg som till exempel såg. Rygg, nacke, skuldra, armar och händer belastas regelbundet.

Förebygg och undvik

 • Arbete på hög höjd – Klättring och arbete på hög höjd kräver god fysik. För arbete som arborist behövs ett läkarintyg (se medicinska kontroller länk) som visar att du är i tillräckligt god fysisk form för att klara påfrestningen. Vid trädfällning och beskärning bör arbetet utföras på ett säkert sätt och olycksriskerna minimeras genom att använda fallskyddsutrustning vid klättring och arbete på hög höjd samt skyddsutrustning som skyddshjälm, ögonskydd samt jacka och byxor med sågskydd och skyddsskor med stålhätta.
 • Vibrationer  – Arbeta bara kortare stunder med handhållna vibrerande maskiner så som motorsåg. Ta pauser och försök dela upp arbetet under dagen. Vid arbete med vibrerande maskiner är arbetsgivaren skyldig att erbjuda arbetstagarna regelbundna hälsoundersökningar, så kallade medicinska kontroller, för att upptäcka tidiga tecken på vibrationsskador. Det finns gränsvärden för hur mycket vibrationer man får utsättas för under en arbetsdag. För att inte överskrida dom är det viktigt att veta hur lång tid verktyget får användas. Om du har en sjukdom som kan påverka muskler eller nerver, till exempel diabetes, kan du vara extra känslig för vibrationer från verktyg.
 • Buller – Använd hörselskydd när du använder maskiner som låter högt.
 • Kyla/Värme – Vid arbete utomhus vintertid är det viktigt att klä sig varmt och att vara extra noga med att skydda ansikte, händer och fötter mot förfrysning. Sommartid när det är varm är det viktigt att fylla på med vätska och skydda huden mot solen.
 • Fysisk belastning – Arbetet bör planeras så att belastningen på kroppen blir varierad och att t.ex. armarna hinner återhämta sig. Arbetsgivaren ska bistå med utbildning i skonsam arbetsteknik och att bra teknisk utrustning finns på plats som minskar belastningen på kroppen.

Vill du veta mer? 

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som arborist bör kontakta studie- eller yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola.

Senast ändrad 2024-01-03

Publicerad: 2023-12-19