Sotare/skorstensfejare

Som sotare/skorstensfejare arbetar man vanligtvis med att rengöra och inspektera ventilationskanaler (imkanaler) från köksfläktar (storkök och restauranger), skorstenar och eldstäder. Uppgifterna består även av att göra besiktningar av olika installationer samt olika miljö- och energikontroller. Vid sotning används handredskap som sotarlina och en borste av stålris, men det finns även många tekniska hjälpmedel som används.

Vilka är riskerna?

  • Fysisk belastning: Arbetsmomenten är varierande, men delar av moment utförs på tak och innebär att man behöver klättra på stegar. Denna fysiska belastning är bra att känna till om du har förutsättningar som försvårar ett fysiskt arbete.
  • Damm och kemiska ämnen: Sotning kan innebära exponering för vilket är bra känna till om du har besvär med luftvägarna. Det är viktigt att det finns information om hur och när skyddsutrustning ska användas.

Förebygg och undvik.  

  • Fysisk belastning. De finns arbetsuppgifter som är fysiskt krävande och kan vara påfrestande för kroppen. Har du förutsättningar som är försvårande vid fysiskt arbete är det bra att planera så att arbetsuppgifterna varierar under dagen och göra pausrörelser flera gånger om dagen. Använd även utrustning som kan underlätta arbetet och förhindra skador på kroppen.
    För mer information om kroppen, läs under rörelseapparaten
  • Damm och kemiska ämnen. Vid dammande moment är det viktigt att använda rätt andningsskydd. Tänk på att det är bäst att vara slätrakad för att masken ska sluta tätt mot ansiktet och fungera så bra som möjligt.

Vill du veta mer?

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som skogsarbetare/skogsbrukare  bör kontakta eller studie- eller yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola.

Senast ändrad 2023-04-14

Publicerad: 2023-04-14